null TE-byråernas nya telefonsystem tas i bruk i Nyland 5.12.2014

Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) tar i bruk ett nytt telefonsystem fredagen den 5 december 2014. Det medför några förändringar bl.a. i telefonnumren och telefonservicetiderna.

Egna servicenummer för jobbsökar- och arbetsgivarkunder
Arbetssökande kan fortsättningsvis kontakta Nylands TE-byrå på nummer 0295 040 001. Arbetsgivarkunder betjänas på nummer 0295 040 002. Jobbsökar- och arbetsgivarkunderna kan ringa servicenumren vardagar kl. 9–16.15.

Ändringens inverkan på andra telefontjänster vid Nylands TE-byrå
Den servicenummer som funnits för alterneringsledighetsärenden läggs ner. I ärenden som gäller alterneringsledighet betjänas kunderna efter ändringen i första hand per e-post (vuorotteluvapaa.uusimaa(at)te-toimisto.fi). Ett alternativ är att ringa jobbsökar- eller arbetsgivarnumret och be den som svarar för alterneringsledighetsärenden ringa upp.

I ärenden som gäller internationell arbetsförmedling (EURES) ombeds kunderna ta kontakt per e-post till adressen eures(at)te-toimisto.fi eller ringa upp EURES-experterna på deras direktnummer. Numren finns under Kontaktuppgifter på Nylands TE-byrås webbsidor (toimistot.te-palvelut.fi/sv/uusimaa/yhteystiedot).

Ändringen gäller inte tidsreservering till yrkes- och karriärvägledning eller arbetstillståndsärenden.

Nylands TE-byrås servicenummer och -tider fr.o.m. 5.12.2014:
Jobbsökarkunder: 0295 040 001 (kl. 9.00–16.15)
Arbetsgivarkunder: 0295 040 002 (kl. 9.00–16.15)
Arbetstillståndsärenden: 0295 040 019 (kl. 9.00–11.00)
Tidsbeställning till yrkes- och karriärvägledning: 0295 041 400 (ti–to kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00)
Nylands TE-byrås växel: 0295 040 000 (kl. 9.00–16.15)

Målet är en bättre telefonservice än tidigare
Det s.k. OC-telefonsystem som nu tas i bruk gör det möjligt att betjäna arbets- och näringstjänsternas (TE-tjänster) kunder bättre än tidigare per telefon. TE-byråerna får bättre möjligheter att ställa de personalresurser som är avsatta för telefonservicen ännu effektivare till alla TE-byråers förfogande oberoende av från vilket område samtalet kommer. Systemet medför också att samtalen kan bandas in, vilket förbättrar såväl kundernas som byråpersonalens rättsskydd.

De riksomfattande telefontjänsterna ger alltjämt allmän information om TE-tjänsterna
Kunderna får alltjämt allmän information om TE-tjänsterna av de riksomfattande telefontjänsterna, dvs. Jobblinjen som betjänar privatkunder och FöretagsFinlands telefontjänst som betjänar företagskunder och blivande företagare. De ger allmän information om TE-tjänsterna, vägledning i hur webbtjänsterna används samt råd för hur ärenden kan föras vidare vid TE-byrån eller till andra sakkunnigas tjänster.

Telefonförnyelsen är en del av reformen av arbets- och näringstjänsterna. Avsikten med reformen är att via flera olika kanaler kunna erbjuda kunderna kundtillvänd och enhetlig service i hela landet.