null Tilannekatsaus Uudenmaan TE-toimiston käytettävissä olevan sadan prosentin palkkatukipäätöksissä ja työllistämispäätöksissä valtiolle

Sadan prosentin palkkatukipäätökset koskien yhdistyksiä, säätiöitä ja rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia

Valtion tulo- ja menoarvio rajaa kolmannelle sektorille myönnettävää 100 prosentin palkkatuella työllistämistä TE-toimistokohtaisella henkilötyövuosikiintiöllä (htv). Uudenmaan TE-toimiston kiintiö vuodelle 2018 on 495 htv:ta.

Uudenmaan TE-toimisto on alkuvuonna kohdentanut osan kiintiöstä työllisyyspoliittisille avustushankkeille, ja loput kiintiöstä oli muiden välityömarkkinatoimijoiden haettavana. TE-toimisto on arvioinut kiintiöiden käyttöä. Tukea myönnetään työllisyyspoliittisille avustushankkeille hankekohtaisten kiintiöiden puitteissa. Muille välityömarkkinatoimijoille voidaan tehdä myönteisiä päätöksiä vain niissä tilanteissa, jos alkuvuonna täyteen sidotusta henkilötyövuosikiintiöstä on vapautunut kiintiötä.

Valtion virastolle tai laitokselle osoitettavat määrärahat ja kiintiö

TE-toimisto voi osoittaa sen käytössä olevien määrärahojen ja kiintiöiden rajoissa valtion virastoille ja laitoksille määrärahaa työttömien työnhakijoiden työllistämiseen. Uudenmaan TE-toimiston vuodelle 2018 saama henkilötyövuosikiintiö täyttyi helmikuussa. Tämän jälkeen uusia työllistämispäätöksiä valtion virastolle tai laitokselle voidaan tehdä vain, jos alkuvuonna sidottua henkilötyövuosikiintiötä vapautuu käytettäväksi.