null Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök

Läs om ämnet på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi.