null Työllisyys jatkaa kasvuaan Uudellamaalla

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita 76 737 henkilöä
  • Työttömien määrä on laskenut viime vuoteen nähden 12 905 henkilöllä
  • Työttömien työnhakijoiden osuus alueen työvoimasta 9 %
  • Työvoimakoulutuksessa olevien määrä 25,7 % viime vuotta pienempi
  • Uusia avoimia paikkoja 23,3 % viime vuotta enemmän
  • Eniten uusia avoimia työpaikkoja myyjien, toimisto- ja laitossiivoojien ja myyntiedustajien ammattinimikkeissä

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli helmikuun lopussa yhteensä 76 737 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 12 905 (-14,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (14 756) ja erityisasiantuntijoiden (13 388) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa alueella 9,0 %.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 26 181, mikä on 10 646 (-28,9 %) vähemmän kuin vuoden 2017 helmikuun lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 198, mikä on 1 470 (-17 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 13 357, mikä on 1 830 (-12 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

 

Työttömyyden lasku alkaa tasaantua

Naisten työttömyys on laskenut miehiä voimakkaammin: työttömistä työnhakijoista oli helmikuun lopussa miehiä 42 360 ja naisia 34 377. Miesten osuus työttömistä oli 55,2 %.

Sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat edelleen laskussa, mutta lasku on hiljalleen hidastumassa. Helmikuun lopussa alle 25­vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Uudellamaalla 7198, mikä on 1 470 (­17 %) vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa ja 318 (­4,2 %) vähemmän kuin edellisen kuun lopussa. Alle 20­vuotiaita oli työttömänä 1 149. Yli 50­vuotiaita työttömiä oli vastaavasti 27970 eli 4414 (­13,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50­vuotiaiden osuus kaikista työttömistä oli helmikuussa 36,4 %.

Uusia avoimia työpaikkoja oli helmikuun aikana 22 310 eli 4 218 (23,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta sekä Uudenmaan ELY-keskuksen alueellisesta työllisyyskatsauksesta.