null Sysselsättningsöversikt: Antalet arbetslösa fortsätter att öka

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 71 049 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 745 (1,1 %) fler än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (16 715) och specialister (11 561). Antalet arbetslösa utan yrke fortsatte att öka märkbart. I slutet av februari uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 8,3 %.

Det fanns sammanlagt 6 368 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 107 (-1,7 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 22 551, vilket är 704 (3,2 %) fler än i slutet av februari 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 12 824, vilket är 109 (-0,8 %) färre än året innan.

I februari fanns det 28 300 nya lediga jobb att söka, dvs. 1 614 (6,0 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 524), kontors- och hotellstädare (1475), godshanterare och lagerarbetare (1 280), byggnadsarbetare (1 101), närvårdare (1 066) samt sjukskötare (933).

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 71 049
  • 745 (1,1 %) arbetslösa fler än i fjol
  • Efterfrågan på arbetskraft avtar
  • Antalet utländska arbetslösa minskar
  • Antalet arbetslösa utan yrke fortsätter att öka
  • Användningen av service fortsätter att minska

Läs Nylands sysselsättningsöversikt i februari 2020 på sidan Sysselsättningsöversikt.