null Arbetslös arbetssökande - minns att du ska vara anträffbar också på sommaren

Som arbetslös arbetssökande ska du se till att TE-byrån får tag på dig också under sommaren och semesterperioden. I fall du logerar någon annanstans än på den adress som du meddelat TE-byrån, ska du också meddela din tillfälliga adress till TE-byrån, så att posten når dig vid behov.

Du minns väl att den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster kan användas dygnet runt.

Mina e-tjänster

Det är bra att observera att TE-byråernas öppettider avviker från de normala på sommaren. Kolla vid behov din egen TE-byrås öppettider på byråns webbplats.

Arbets- och näringsbyråernas webbplats