null Työttömien määrä pienentynyt Uudellamaalla huhtikuussa noin 10 prosentilla

Työttömiä työnhakijoita on Uudellamaalla 10,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen, ja alle 25-vuotiaita työttömiä on jo 17,8 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Uudenmaan alueella oli huhtikuun lopussa yhteensä 83 458 työtöntä työnhakijaa. Se on 9 520 (-10,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli erityisasiantuntijoiden (15 524) ja ammatteihin luokittelemattomien (15 462) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 9,9 %.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 34 093, mikä on 4 613 (-11,9 %) vähemmän kuin vuoden 2016 huhtikuun lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella huhtikuun lopussa yhteensä 7 742, mikä on (-17,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 14 358, mikä on 1 852 (-11,4 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli huhtikuun aikana 16 798 eli 8 021 (-32,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurta laskua selittää erityisesti myyntiedustajan paikkojen määrän vähentyminen. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyntiedustajien (1 339), myyjien (923), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (890), sanomalehtien jakajien, lähettien ja kantajien (492) ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden (479) ammateissa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.