null Arbetslösheten minskar alltjämt långsammare

I slutet av maj var antalet arbetslösa arbetssökande 67 860 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 3 477 (-4,9 %) färre än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrkesgrupperna okänd, dvs. yrken utan yrkesklassificering (15 577) och specialister (11 760). I slutet av maj uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 7,9 %.

Det fanns sammanlagt 6 221 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 465 (-7,0 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 21 661, vilket är 2 697 (-11,1 %) färre än i slutet av maj 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 12 958, vilket är 95 (0,7 %) färre än året innan.

I maj fanns det 25 151 nya lediga jobb att söka, dvs. 1 638 (7,0 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 419), godshanterare och lagerarbetare (1 417), husbyggare (1 120), försäljningsrepresentanter (1 010) och närvårdare (851).

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 67 860
  • 1 119 mer arbetslösa än slutet av april
  • Antalet utländska arbetslösa ökar
  • Arbetslösheten minskar långsamt i Nyland
  • Minskningen av antalet högutbildade arbetslösa saktar av

Läs mer: Nyland's sysselsättningsöversikt, Maj 2019.