null Työttömyys laskee edelleen

Trendit:

  • Työttömyys laskee edelleen (-15 %), mutta vauhti on hidastunut
  • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 9,2 %
  • Palvelussa olevien työnhakijoiden määrä kasvanut vain 0,4 %
  • Uusia avoimia paikkoja selvästi viime vuotta enemmän
  • Eniten uusia avoimia työpaikkoja myyjien, myyntiedustajien ja siivoojien ammattinimikkeissä

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 77 215 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 13 586 (-15 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (14 859) ja erityisasiantuntijoiden (14 178) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa alueella 9,2 %.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 504, mikä on 9483 (-24,3 %) vähemmän kuin vuoden 2016 lokakuun lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7003, mikä on 2068 (-22,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 13 759, mikä on 1709 (-11,0 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli lokakuun aikana 18 249 eli 2525 (16,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (1540), myyntiedustajien (1188), toimisto- ja laitossiivoojien (1029), varastotyöntekijöiden (777), ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden (549) ja tarjoilijoiden (533) ammateissa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.