null Työvoimakoulutus tarjoaa erinomaisen väylän työllistymiseen

TE-toimisto tarjoaa runsaasti koulutuspalveluja työnhakijoille, joilla on tarve osaamisensa täydentämiseen. Pelkästään Uudellamaalla on tälläkin hetkellä lähes 3000 TE-toimiston asiakasta erilaisissa ammatillisissa työvoimakoulutuksissa. Osaan työvoimakoulutuksista riittää paljon hakijoita, mutta osassa on tällä hetkellä työnhakijan markkinat.

Ammatillinen työvoimakoulutus johtaa yleensä osatutkintoon

Uudenmaan TE-toimiston koulutusyksikön esimies Hannu Hyytinen kertoo, että tyypillisesti ammatillisissa työvoimakoulutuksissa tehdään kyseisen alan osatutkinto, muutamissa tapauksissa myös jopa koko tutkinto.

"Ammatillisen työvoimakoulutuksen tarjonnassa korostuvat työvoimapulasta kärsivät alat, mutta yksittäisiä koulutuksia järjestetään työnantajakohtaisesti lähes alasta riippumatta."

Lähihoitajan tutkintoon johtavat koulutukset ovat jo useita vuosia olleet ylivoimaisesti suurin koulutuskokonaisuus Uudellamaalla. Vaikka alan työvoiman kovin kysyntä on tasaantumassa, on tarve uudelle työvoimalle edelleen suurta.

"Merkittävästi koulutuspaikkoja on hankittu keittiö- ja cateringalalta, jossa työvoimakoulutuksien kautta voi hankkia esimerkiksi tarjoilijan tai kokin ammatin. Erityisesti tänä vuonna on panostettu myös rakennusalan koulutuksen tarjontaan."

Työvoimakoulutuksen kautta voi kouluttautua laajasti erilaisiin alan tehtäviin aina talonrakennuksesta insinöörikoulutusta vaativiin työnjohtajakoulutuksiin asti. Näiden lisäksi myös henkilö- ja tavaraliikenteeseen on Uudellamaalla vuosittain koulutettu satoja työnhakijoita. Nämä perinteiset suorittavan tason töihin valmistavat koulutukset muodostavat suurimman osan koko työvoimakoulutusten aloituspaikoista.

F.E.C.-koulutuksilla rekrytoidaan asiantuntijatason tehtäviin

Uudellamaalla on perinteisemmän työvoimakoulutuksen rinnalle noussut kattava koulutustarjonta myös korkeakoulutetuille asiantuntija- tai erityisasiantuntijatason tehtäviin pyrkiville työnhakijoille F.E.C.-koulutusten (Further Educated with Companies) muodossa. F.E.C.-koulutukset tähtäävät usein työllistymiseen digitaalisen markkinoinnin, ICT- tai sähköisen taloushallinnon ja kaupanalalle.

"Näille koulutuksille ominaista on se, että koulutus suoritetaan työnhakijalle henkilökohtaisesti etsityssä yhteistyöyrityksessä, jolla on aito rekrytointitarve", Hannu Hyytinen kertoo.

Työssäoppimisjakso kestää vajaa kuusi kuukautta ja koulutukseen sisältyy myös kouluttajatahon antama noin 20–30 päivän mittainen tietopuolinen opetus.

"F.E.C.-koulutuksen keskeisenä osana on yrityksessä tehtävä aito kehittämisprojekti, jossa opiskelija pääsee näyttämään osaamisensa ja tekemään itsensä yritykselle tarpeelliseksi. Sitä kautta löydetään piilotyöpaikat ja synnytetään uutta työtä."

Työnantajan sitoutumista edistää se, että F.E.C.-koulutusohjelma ei ole työnantajalle maksutonta, vaan työnantaja maksaa kouluttajalle korvauksen koulutusohjelmaan osallistumisesta.

Koulutusten vaikuttavuus on keskimäärin korkealla tasolla, sillä Hyytisen mukaan muutamista koulutuksista lähes kaikki koulutukseen osallistujat ovat työllistyneet, ja yleensä työllistyneiden osuus on 70–80 prosentin luokkaa. F.E.C.-koulutukset ovatkin suosittuja myös työnhakijoiden keskuudessa ja hakijoita koulutuksiin voi olla jopa useita satoja.

RekryKoulutuksella suoraan töihin

RekryKoulutukset poikkeavat koulutusmuotona F.E.C.-koulutuksista siten, että rekrytoivia yrityksiä yhdessä koulutusohjelmassa on yleensä yksi tai muutama. Työnantajalla on tässäkin koulutusmuodossa maksuosuus koulutuksen kokonaishinnasta, vaikka TE-hallinto valtaosasta koulutuksen kustannuksista vastaakin.

Koulutukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä rekrytointiin tähtäävän työnantajan, kouluttajan ja TE-hallinnon kanssa. RekryKoulutukset ovat yleensä muutamien kuukausien mittaisia ja niiden kautta työnhakijoilla on lyhyelläkin lisäkoulutuksella mahdollisuus päästä kiinnostaviin työtehtäviin.

Tiina Mäkinen Saranen Consulting Oy:stä kertoo esimerkin onnistuneesta juuri päättyneestä RekryKoulutuksesta ohjelmistokehittäjän tehtäviin.

"HiQ Finland Oy:n kanssa toteutettuun koulutukseen osallistui 15 työnhakijaa ja jokainen heistä työllistyi. Osallistujista 14 työllistyi HiQ:lle ja yksi toiseen yritykseen saatuaan työtarjouksen."

Kuuden kuukauden mittaisessa koulutuksessa oli 26 yrityksen tarpeisiin räätälöityä lähiopetuspäivää. Loppuaika koulutuksesta oli työssäoppimista yrityksen sisäisten demoprojektien, asiakasprojektien ja muiden työtehtävien parissa.

Koulutus oli jo kolmas kyseiselle yritykselle järjestetty RekryKoulutus. Onnistumisen taustalla on tiivis yhteistyö TE-toimiston kanssa sekä yrityksen sitoutuminen koulutusprosessiin. Koulutusta suunniteltiin alusta alkaen yhteistyössä yrityksen kanssa.

"He näkevät tämän tärkeänä uusien osaajien koulutusväylänä, kun alalla on osaajapulaa. Koulutukseen osallistuneilla oli it-alan taustaa, mutta ei valmiuksia suoraan ohjelmistokehittäjän tehtäviin. Mukana oli esimerkiksi Nokialta ja Microsoftilta irtisanottuja", Tiina Mäkinen toteaa.

Hänen mukaansa Saranen Consultingin ja Uudenmaan TE-toimiston vuosina 2006–2016 järjestämissä RekryKoulutuksissa työllistyneiden keskiarvo on ollut peräti 88 prosenttia osallistujista.

Työnhakijana kannattaa siis tutustua koulutustarjontaan ja hyödyntää sitä työnhaussa. Uuden työpaikan ovi voi aueta lyhyelläkin koulutuksella. Työvoimaa etsivälle työnantajalle RekryKoulutuksen järjestäminen voi puolestaan olla hyvä vaihtoehto.

Lisätietoa koulutuksista

Ammatillinen työvoimakoulutus henkilöasiakkaille:

RekryKoulutukset työnantajalle