null Uudenmaan joulukuun 2015 työllisyyskatsaus

Uudenmaan TE-toimiston alueella oli joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita 98 599. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 7 743 henkilöllä eli 8,5 %.

Joulukuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 13 835 uutta avointa työpaikkaa, kun vastaava luku marraskuussa oli 12 817. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Uudenmaan alueella 10 615, joista 2 032 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 1 590 henkilöllä (17,6 %) edelliseen kuukauteen verrattuna.

Koko katsaus on luettavissa tästä linkistä.