null Uudenmaan TE-toimisto mittaviin toimiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Uusimman uutiskirjeemme aloitti Uudenmaan TE-toimiston johtajan Jarmo Ukkosen tervehdys:

"Toukokuun työllisyyskatsauksen mukaan Uudenmaan alueella oli noin 82 200 työtöntä työnhakijaa, joista jopa 33 700 oli pitkäaikaistyöttömiä. Talous tuntuu nyt etenevän ja paranevan suorastaan kohisten, mutta samalla tilastot kertovat, että monet pitkään työttömänä olleet tarvitsisivat lisää apua päästäkseen mukaan imuun. Mitä pidempää työttömyys on ja mitä kapeampaa osaaminen on, sen tehokkaampia ja räätälöidympiä ratkaisuja tulisi tarjota asiakkaille. Kesän tiimoilla Uudenmaan TE-toimisto tulee käynnistämään mittavat talkoot pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Lisäämme myös palveluvoimaamme entisestään.

Työhallinnon parissa jo usean laman läpikäyneenä minulla on vankka kokemus siitä, että jokainen taantuma jättää jälkeensä aina niitä, jotka eivät nousuvauhtiin tahdo päästä vaikka talous kuinka vetäisi. Nousun kelkkaan pääseminen ei ole helppoa, kertaluonteista eikä nopeaa, ja siksi haluamme olla mukana työntämässä ja tehostamassa kelkan kulkua eteenpäin. Juuri nyt meidän tulee kaivaa esiin kaikki kynnelle kykenevät ja auttaa heitä pääsemään mukaan imuun heille räätälöidyin ratkaisuin. Noususuhdanteessa firmat tarvitsevat enenevissä määrin työvoimaa, jolloin työnhakijan on myös helpompi päästä sisään esimerkiksi valmennusten, työkokeilujen sekä eri palkkatukiratkaisujen muodoissa näyttämään taitojaan ja osaamistaan.

Yksilölliset keskustelut, räätälöinnit ja polutukset eivät onnistu vain juhlapuheilla. Pitkäaikaistyöttömyyden selättämiseen tarvitaan määrärahaa, räätälöityä toimintaa, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita. Käytössämme on mittava arsenaali erilaisia palveluita valmennuksista työpajoihin ja palkkatuesta koulutuksiin, jotka tulee pystyä hyödyntämään tehokkaasti. Tehostaakseen tätä toimintaa Uudenmaan TE-toimisto palkkasi juhannukseen mennessä 100 uutta määräaikaista työntekijää henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Erityisenä painopisteenä ovat pitkään työttömänä olleet asiakkaamme.

Tehostuvan toiminnan lisäksi syksyllä on tulossa määräaikaishaastatteluja tukevien ostopalveluiden toinen hankintakierros. Painotamme pitkään työttömänä olleita, joita voidaan ohjata yksityisille palveluntuottajille tilanteen ja osaamisen selvittelyihin osana määräaikaishaastatteluja. Lisäkäsien palkkaus, työllistämisen määrärahat ja tuleva ostopalvelu kytkettynä talouden virkistymiseen tulee tarjoamaan merkittävästi lisämahdollisuuksia ja ratkaisuja Uudenmaan pitkään työttömänä olleille."