null Uudenmaan TE-toimisto palkkasi 100 uutta työntekijää tositoimiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Ihmisläheinen työ kiinnostaa Saida Suoniota (vas.)  ja Pia-Maria Hakalaa. Työssä pääsee vaikuttamaan konkreettisesti nuorten elämään.

Uudenmaan TE-toimisto panostaa vahvasti toimiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Kesän korvilla palkattiin jopa 100 uutta määräaikaista työntekijää, joista valtaosan on määrä toimia henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa ja etenkin pitkään työttöminä olleiden asiakkaiden parissa. Uusi väki saatiin perehdytettyä ennen juhannuslomia. Kaikkiaan Uudenmaan TE-toimistoon on palkattu tänä vuonna noin 150 asiantuntijaa lisää.

Uudenmaan TE-toimiston asiantuntijoiden käytössä on mittava valikoima erilaisia palveluita valmennuksista työpajoihin ja palkkatuesta koulutuksiin. Uusien työntekijöiden odotetaan tehostavan tätä toimintaa entisestään.

 

"Pääsemme vaikuttamaan konkreettisesti nuorten elämään"

Tuetun työllistymisen linjalla nuorten eli alle 30-vuotiaiden asiakkaiden parissa työskentelevät asiantuntijat Saida Suonio ja Pia-Maria Hakala aloittivat työssä vuoden alussa. Sitä ennen Suonio toimi 4 kuukautta TE-toimistossa projektityössä. Hakala puolestaan oli aikaisemmin tehnyt töitä nuorten kanssa. Suonio on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja Hakala yhteiskuntatieteiden maisteri.

Suonio kokee työskentelyn nuorten kanssa itselleen luontaiseksi.

"Olen aikaisemmin muun muassa tehnyt vapaaehtoistyötä nuorten parissa," Suonio kertoo.

Hakala puolestaan haki TE-toimistoon töihin, koska ihmisläheinen työ kiinnosti.

"Olemme aidosti mukana aika ratkaisevissakin asioissa nuorten elämässä tukena ja apuna," Hakala toteaa.

"Tässä työssä pääsee vaikuttamaan konkreettisesti nuorten elämään," Suonio lisää.

Asiantuntijat työskentelevät myös pitkäaikaistyöttömien nuorten parissa. Yleensä nuoren pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on muita asioita. Kaksikolla on asiakkaita, joilla voi olla erilaisia työllistymisen esteitä. Saattaapa nuori jo olla osa-aika- tai kokoaikaeläkkeellä.

"Tai voi olla muita työllistymisen esteitä, kuten se, että koulutusta ei ole. Polku töihin ei näissä tapauksissa ole aivan suoraviivainen", Suonio sanoo.

Asiantuntijat pyrkivät ehkäisemään asiakkaidensa syrjäytymistä löytämälle näille oikean työllistymisen polun.

"Välttämättä meidän palvelussa ei aina ole ensisijaista suoraan avoimiin työmarkkinoilla oleviin työpaikkoihin ohjaaminen, vaan enemmänkin rakennetaan polkua työllistymiseen," Hakala kertoo.

Ensi alkuun selvitetään, minkälaista tukea nuori tarvitsee työllistymiseensä.

"Teemme myös sosiaalitoimen kanssa aktivointisuunnitelmia, jos nuori on ollut pitkään työelämän ulkopuolella. Pyrimme auttamaan nuorta eteenpäin esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan avulla", Hakala kertoo.

 

"Tätä työtä ei voi tehdä ilman, että sydämellä tekisi"

Hakala ja Suonio kokevat työnsä tärkeäksi. Työssä on kyse kokonaisvaltaisesti nuoresta ja tämän tulevaisuudesta.

"Tätä työtä ei voi tehdä ilman, että sydämellä tekisi," toteaa Hakala.

"Kun asiakas onnistuu, niin kyllähän se lämmittää," lisää Suonio.

"Voi olla, että asiakas on ollut työelämän ulkopuolella jo monta vuotta ja sitten tulee onnistuminen. Tässä työssä saa olla mukana toisen elämän eteenpäin viennissä. Ne ovat aika vaikuttavia kohtaamisia joka näkökulmasta," Hakala kertoo.

Hakalan ja Suonion mukaan nuoret asiakkaat ovat yleensä motivoituneita. Asiantuntijoiden tehtävä on tunnistaa nuoren tiedoista oikeat signaalit, mitkä vaikuttavat oikean polun löytämiseen.

"On harhakuvitelma, että nuoret eivät olisi motivoituneita. Emme me pystyisi tähän työhön ilman nuorta itseään", Suonio toteaa.