null Nylands TE-byrås telefonservice för jobbsökarkunder stängt 21.– 22.1.

Nylands arbets- och näringsbyrås telefonservice för jobbsökarkunder håller stängt onsdagen och torsdagen 21.–22.1.2015 på grund av personalutbildning. Vi betjänar som vanligt igen fredagen den 23.1.2015.

Webbtjänster, riksomfattande Jobblinjen och andra TE-tjänster betjänar som vanligt.

Vi beklagar eventuella besvär.