null Nylands arbets- och näringsbyrås anvisningar för sommarjobbssökande

Nylands arbets- och näringsbyrås anvisningar för sommarjobssökande

Du har anmält dig som sommarjobbssökande hos arbets- och näringsbyrån. Läs omsorgsfullt igenom denna anvisning som ger dig viktig information om klientförhållandet.

Klientförhållande hos arbets- och näringsbyrån

Ditt klientförhållande är i kraft till den 31 augusti 2018. Du behöver inte kontakta arbets- och näringsbyrån, vi kontaktar dig vid behov. Observera också att en person som studerar på heltid inte har rätt till arbetslöshetsförmån (Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2 kap 10 §).

Sök aktivt jobb och använd olika kanaler för jobbsökningen – webben, öppna ansökningar, nätverk, olika bemanningsföretag m.fl. Delta på eget initiativ i evenemang som främjar jobbsökningen och sysselsättningen. Nylands arbets- och näringsbyrå har lokala sidor där du finner information om evenemang och händelser som är öppna för alla. Lämna en presentation av dig själv på CV-webbtjänsten.

Meddela i webbtjänsten E-tjänster om förändringar i din situation, till exempel om du börjar arbeta eller studera. Ett intyg över att du är arbetssökande får du vid behov i tjänsten E-tjänster.

Mer information om arbets- och näringsbyråns tjänster finns på adressen www.te-palvelut.fi. Den riksomfattande TE-telefonservice ger allmän information om TE-tjänsterna samt vägledning i hur webbtjänsterna används.

Nylands TE-byrå i social media: