null Nylands TE-byrås lokala tjänster stödjer din arbetssökning under undantagssituationen

Vi erbjuder flera kostnadsfria tjänster som stödjer din arbetssökning och hjälper dig utveckla dina kunskaper också under undantagssituationen.

Tjänsterna förverkligas tillsvidare per telefon eller på nätet och du behöver åtminstone en telefon eller nätförbindelse för att kunna delta i dem. Tjänsterna förverkligas av serviceleverantörer som TE-tjänsterna samarbetar med.

För att förhindra spridningen av coronaviruset har uträttande av ärenden på våra verksamhetsställen begränsats. Du hittar mera information på vår webbplats.

Webbinarier

Vi erbjuder dig också kostnadsfria webbinarier om jobbsökning, som till exempel om att använda sociala medier i din jobböskning, om dolda jobb och om olika typer av företagarskap. Servicen är riktad till alla arbetssökande och den förverkligas av vår avtalspart Spring House Oy. Bekanta dig med utbudet och anmäl dig med på Spring Houses webbplats.

Individuell handledning i arbetssökning - nu som distansservice!

Du kan boka en tid till gratis rådgivningsservice om du behöver råd för din jobbsökning, tips på att uppdatera dina dokument för jobbsökning, hjälp med att söka utbildningsalternativ eller handledning i att använda TE-byråns elektroniska tjänster.

Servicen ordnas per telefon eller på nätet (högst 60 min). Servicen är riktad till alla arbetssökande och den förverkligas av vår avtalspart Spring House Oy. Boka dig en tid för hjälp med arbetssökning på Spring Houses webbplats.

Du beaktar väl att Spring House Oy inte kan ta ställning till ärenden som gäller till exempel utkomstskydd. I dessa fall rekommenderar vi att du lämnar en kontaktbegäran direkt till TE-byrån.

Servicetorgen för sysselsättning

Servicetorgen för sysselsättning erbjuder rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning.

Under undantagssituationen betjänar Servicetorgen för sysselsättning per telefon och e-post:
Esbos servicetorgets kontaktuppgifter
Helsingfors servicetorgets kontaktuppgifter

Långvariga tjänster individuellt och i grupp

Du kan också delta i mera långvariga coachningstjänster som stödjer arbetssökning och karriärplanering, som till exempel Väg-coachningarna och den individuella Arbetscoachningen. Dessa tjänster är i första hand avsedda för arbetslösa kunder hos TE-byrån.

Om du är intresserad av coachningarna, fyll i ansökningsblanketten på vår webbsida. En sakkunnig på TE-byrån granskar att tjänsten är lämplig för dig och tar sedan kontakt med dig.

Yrkesinriktad arbetskraftutbildning

Annonser för yrkesinriktad arbetskraftsutbildning finns som vanligt på nätet. På grund av undantagssituationen ordnas närstudieperioden som nätundervisning. Början av en del av utbildningarna har blivit förflyttade, eftersom det är utmanande att ordna inlärningen i arbetet eller arbetsgivarens rekryteringsbehov har blivit förändrade. Du hittar mera information om olika utbildningsalternativ på vår webbplats.

Att söka till tjänsterna

Bekanta dig med vårt serviceutbud och sök till de olika tjänsterna enligt de givna instruktionerna. Alla de tjänster som nämnts i detta meddelande är kostnadsfria.