null Uusimaa: Aktiivimalli - usein kysyttyjä kysymyksiä

Aktiveringsmodellen

Lagen om utkomstskyddets aktiveringsmodell trädde i kraft den 1.1.2018.

Vid sina ramförhandlingar i april 2018 beslutade regeringen att fler aktörer ska kunna ordna sådan verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

Mera information om aktiveringsmodellen finns på de riksomfattande nätsidorna.