null Uusimaa: Taidot käyttöön

Ilmoittautuminen palveluun on päättynyt eikä uusia asiakkaita oteta enää mukaan. Kokonaisuudessaan palvelu päättyy vuoden 2018 lopussa.

Taidot käyttöön on Uudenmaan TE-toimiston uusi ostopalvelu. Kohderyhmänä ovat vähintään 12 kuukautta työttömänä olleet työnhakijat, joilla on mahdollisuus työllistyä avoimille työmarkkinoille työttömyyden pitkittymisestä huolimatta.

Tavoitteena palvelussa on työllistyminen avoimille työmarkkinoille, yrittäjyyden aloittaminen tai koulutuksen aloittaminen. Työllistämisessä voidaan käyttää apuna myös palkkatukea yksityiselle sektorille. Työnhakijan palkkatukioikeus on aina tarkistettava etukäteen TE-toimistosta.

Palvelun tuottavat Saranen Consulting Oy ja Spring House. Työnhakija valitsee, kumman palveluntuottajan palveluun hän haluaa osallistua. Palvelu kestää enintään viisi kuukautta.

Lisätietoja:

Saranen Consulting Oy

 

Spring House