null Nyland: Arbets- och näringsbyråerna är stängda fredagen den 25 oktober 2013

Arbets- och näringsbyråerna samt den riksomfattande telefontjänsten Jobblinjen är stängda fredagen den 25 oktober. Avbrottet beror på underhåll av kundservicesystemet. Läs mera (pdf)