null Avvikande öppettider under valborg

På valborgsmässoafton 30.4. har vi öppet på följande sätt:

  • Riksomfattande TE-telefontjänster har öppet kl. 9–15
  • Nylands TE-byrås verksamhetsställen och telefontjänster stänger undantagsvis kl. 15

Vi har normalt öppet åter på måndagen 3.5.

På grund av coronasituationen har möjligheterna att uträtta ärenden vid våra verksamhetsställen begränsats. Vänligen granska situationen vid ditt eget verksamhetsställe på vår sida Kontaktuppgifter. Du kommer väl också ihåg att du kan använda Mina e-tjänster 24/7.