null 2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt

Läs om ämnet på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi.