null Yrittäjät tsemppasivat toisiaan Kaikkien-mallin pilotissa

Suomessa noin 600 000 aikuisen perustaidot eivät riitä arjen haasteisiin. Työikäisistä noin 370 000:lla on erittäin huono lukutaito ja Suomen sijoitus on heikentynyt englannin kielen sekä matemaattisten taitojen kansainvälisessä vertailussa vuosi vuodelta.* Lisäksi etenkin iäkkäämpien kansalaisten digitaidot ovat vajavaiset.

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetään oppijakeskeistä Kaikkien-mallia aikuisten perustaitojen opetukseen. Perustaidoilla tarkoitetaan luku-, numero- ja digitaitoja. Tavoitteena on vahvistaa aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja jatkuu 31.8.2020 saakka.

Kaikkien-malli perustuu brittiläiseen Citizens´ Curriculum -perustaitojen oppimismalliin, jota Opintokeskus Sivis ja Kansanvalistusseura kehittävät suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi.  Espoo on yksi mallin ensimmäisiä kokeilupaikkakuntia.

Kaikkien-mallista apua yrittäjien arkeen Espoossa

Kaikkien-mallia kokeiltiin käytännössä alkukesällä Espoossa yrittäjien viiden päivän kurssilla, jonka tarkoituksena oli tarjota yrittäjille konkreettisia työvälineitä sekä neuvoja oman yrityksen kehittämiseen. Yrittäjiä neuvomassa oli asiantuntijoita Uudenmaan TE-toimistosta, ELY-keskuksesta, Business Espoosta, EJY ry:stä ja Siviksestä.

Kaikkien-mallin Espoon pilottiin osallistuneet yrittäjät

Kurssia vetävä Kansalaisen perustaidot -hankkeen projektipäällikkö Kaisa Välivehmas toteaa, että aloittavalle yrittäjälle on paljon tukea ja palveluita, mutta pidemmälle ehtinyt yrittäjä jää usein ongelmiensa kanssa yksin. Yrittäjät toivoivat tukea ajanhallinnan työkaluihin, lisää maksuttomia tiloja, tukea verkkokaupan perustamiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin sekä myyntiin ja hinnoitteluun.

"Perustaitoja opitaan osana yrittäjien työarkea. Kurssin ideana on aktivoida yrittäjiä, ja tässä tapauksessa osallistujat miettivät liiketoimintaan liittyvän kehittämishaasteen, joka on saavutettavissa", Välivehmas kertoo.

Kahtena päivänä ryhmä kokoontui Välivehmaan johdolla. Välipäivinä kurssin osallistujat kävivät vetäjien luona sparrauksessa, jossa mietittiin ajankäyttöä, myynnin tehostamista, taloustilannetta ja verkostojen puutetta.

"Kaikki osallistujat olivat tehneet jotain asioille sen sijaan, että asia olisi stressannut ja jäänyt tekemättä joko siksi, että on yksin tai siksi ettei ole ollut tietoa tai rohkeutta tarttua asiaan", Välivehmas kertoo.

"Täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä, sillä yrittäjyyteen kuuluu myös keskeneräisyyden sietäminen", muistutti kurssilla sparraajana toiminut Business Espoon yritysasiantuntija Päivi Lahtelin-Laine.

Pilottiryhmä tyytyväinen kurssin tarjontaan

Pienyrittäjät kokivat hyötyneensä kurssista monin tavoin:

"Kurssi antoi konkreettisen työvälineen tarjoamalla yrittäjien käyttöön kausi- ja viikkokalenterin. Samalla täältä sai vertaistukea", toteaa Marja-Liisa Majavesi.

"Saimme konkreettisia ideoita, miten kehitetään omaa yritystä", totesi puolestaan Kalevi Ohmeroluoma.

Aluksi kurssiin kriittisesti suhtautunut Heli Järvelin muutti mielipiteensä "Käänsin kelkkani, kurssin myötä syntyi luottavainen olo ja luottamus syntyi hyvin ryhmässä".

"Selkeät pelisäännöt loivat luottamusta", lisää Ohmeroluoma. "Niiden ansiosta oli helpompi jakaa kokemuksia kollegoiden kesken".

Kaikkien-malli on kansalaisten saatavilla verkossa viimeistään kesällä 2020.  


Lisätietoja hankkeesta saat täältä: 
https://kansalaisenperustaidot.fi
https://www.ok-sivis.fi/hankkeet/kansalaisen-perustaidot.html


Lähteet:
*PIAAC-tutkimuksen tulokset: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2014/aikuisten-lukutaito-tiedon-kasittelyn-ja-hallinnan-avaintaitona

*EF English Proficiency Index –listaus: https://www.ef.fi/epi/

*PISA-testin tulokset: https://ktl.jyu.fi/fi/pisa