Regionala företagstjänster

Nylands arbets- och näringsbyrå bedriver ett mångsidigt samarbete med sina regionala samarbetspartner. Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa kunden till tjänster som tillhandahålls av olika partner och dessa kan hänvisa sina kunder till arbets- och näringsbyråns tjänster.

Samarbete förekommer i synnerhet i tjänster avsedda för nyföretagare: egentlig företagsrådgivning ges av en regional partner. Arbets- och näringsbyrån fattar för sin del beslut om eventuell startpeng och anordnar företagarutbildning i form av arbetskraftsutbildning. Du observerar väl att startpeng alltid måste sökas innan företagsverksamheten inleds.

Nylands arbets- och näringsbyrå utgör en del av FöretagsFinland, det regionala nätverket för företagsservice. Den regionala företagsservicen är ett nätverk som betjänar sina kunder med omfattande rådgivning i frågor om grundande av företag och inledande av företagsverksamhet samt utveckling av företagets affärsverksamhet.

Den regionala företagsservicen grundar sig på ett avtalsenligt partnerskap mellan staten, kommunerna och andra företagsserviceorganisationer. I Nyland verkar det regionala nätverket för företagstjänster i Helsingfors, Esbo och Vanda med omnejd samt i Östra Nyland, Västra Nyland och Mellannyland. Dessutom hör Hyvinge till avtalsområdet för Hyvinge och Riihimäki med omnejd.

Inom nätverket för den regionala företagsservicen erbjuds rådgivning och tjänster för företagsverksamhet bl.a. av följande partnerorganisationer:

Mer information om regionala företagstjänster får du på FöretagsFinlands webbplats samt via FöretagsFinlands riksomfattande telefontjänst på numret 0295 020 500.