Regionala företagstjänster

Nylands TE-byrå bedriver samarbete med sina regionala samarbetspartner i företagstjänster.

Samarbete förekommer i synnerhet i tjänster avsedda för nyföretagare. Egentlig företagsrådgivning, som till exempel råd om att utarbeta en affärsverksamhetsplan, ges av en regional samarbetspartner. TE-byrån fattar för sin del beslut om eventuell startpeng och anordnar företagarutbildning i form av arbetskraftsutbildning.

TE-byrån kan hänvisa en kund till samarbetspartnernas tjänster. Likaså kan samarbetspartnerna hänvisa sina kunder till TE-byråns tjänster.

Bland annat följande samarbetspartner erbjuder företagstjänster i Nyland:

Samarbetspartnerna hör till FöretagsFinlands nätverk för företagsservice. Tjänsten FöretagsFinland samordnas av arbets- och näringsministeriet och den samlar ihop hela landets offentliga organisationer för företagsservice. Du hittar mera information om regionala företagstjänster på FöretagsFinlands webbplats. Du kan också ringa FöretagsFinlands riksomfattande telefontjänst på numret 0295 020 500:

Uppdaterad: 18.08.2023