null Oletko ajatellut yrittäjyyttä työllistymisen vaihtoehtona?

Kiinnostaako yrittäjyys?

Yrittäjyys voi olla yksi vaihtoehto työllistymiseen. Yrittäjyys yleistyy monilla aloilla, ja yleinen kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvaa. Itsensä työllistäminen tai yrityksen perustaminen sopii joillekin, joskaan ei kaikille. Kuitenkin yrittäjyyttäkin kannattaa harkita työllistymisvaihtoehtona. Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa tietoa ja tukea yrittämistä suunnittelevalle aloittajalle.

TE-palvelut auttavat asiakasta oman yrittäjämotivaation ja osaamisen tutkimisessa. Yrittäjyyttä suunnittelevan palveluihin kuuluu yrittäjätesti, ammatinvalinnanohjaus, työkokeilu, yrittäjäkoulutukset, Yritys-Suomi, Oma Yritys-Suomi sekä yritysneuvonta Uusyrityskeskuksissa ja kehittämisyhtiöissä. Kaikki em. palvelut ovat maksuttomia eikä hakijan tarvitse olla työtön käyttääkseen niitä. Laaja-alaisiin palveluihimme voi tutustua palveluinfossamme.

Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa tietoa mm. seuraavista asioista:

  • Kuinka voimme auttaa asiakkaitamme pohtimaan yrittäjyyttä työllistymisvaihtoehtona?
  • Kuinka asiakkaamme tulisi valmistella yrittäjyyttä?
  • Kuinka asiakkaamme saavat henkilökohtaista yritysneuvontaa ja miten heidät ohjaan sinne?
  • Mitä on starttiraha ja miten sitä haetaan?

Maksuttomia palveluita, työkaluja ja koulutusta

Yrittäjyyttä suunnittelevalle on tarjolla monenlaista tukea, maksuttomia palveluita, työkaluja ja koulutusta. Aloittavalle yrittäjälle koulutus antaa lisätietoja yrittäjyydestä. Osaavat yrittäjät menestyvät paremmin. Maksuttomaan yrittäjäkoulutukseen voi hakea, kun yrittäjäksi haluavan liikeidea on jo nupullaan eikä hänellä ei ole aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä. Hakeminen tapahtuu verkon kautta www.te-palvelut.fi/koulutushaku - hakusanaksi Yrittäjä ja alueeksi Uusimaa.

Yrittäjäksi haluavalle Yritys-Suomella on tarjolla maksuton laajamittainen verkkopalveluportaali oman yritystoiminnan suunnitteluun. Sieltä löytyy mm. tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksen perustamiseen, toimimiseen ja työnantajuuteen. Yrittäjäksi suunnittelevan kannattaa valmistella ensin alustava liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat Oma Yritys-Suomessa, koska liiketoimintasuunnitelmaa ja kannattavuuslaskelmia edellytetään starttirahaa hakiessa.

Paikalliset Uusyrityskeskukset ja kehittämisyhtiöt neuvovat yrittäjiksi aikovia mm. kysymyksissä, jotka koskevat liikeidean toteuttamiskelpoisuutta, markkina- ja kilpailutilannetta, markkinointisuunnitelmia, kannattavuuden edellytyksiä, rahoitusta ja yrittäjävalmiuksia.  Niiden yhteystiedot löytyvät palveluinfostamme.

Starttiraha kiinnostaa ja puhuttaa  

Starttiraha on TE-palvelu, jolla tuetaan uutta yrittäjää. Tukea voi hakea esimerkiksi työtön, palkkatyössä oleva, opiskelusta tuleva ja kotityöstä päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvä.

Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluiden palveluesimies Olli Päärnilä kertoo starttirahan edellytyksistä: "Yritys on perustettava Suomeen. Yritystoiminnan on oltava päätoimista ja jatkuvaa (ei kesätyön korvike tms.) ja arvioitu kannattavaksi. Harkinnanvarainen tuki tarkoittaa sitä, että TE-toimisto harkitsee myöntämisen tapauskohtaisesti ja määrärahatilanteen puitteissa. Maahanmuuttajilla on oltava oikeus harjoittaa kokopäiväisesti aiottua yritystoimintaa (oleskelu- ja työnteko-oikeus)."

Lisätietoja starttirahasta ja yrittäjyydestä löytyy Uudenmaan TE-toimiston starttirahaesitteestämme ja palveluinfostamme verkkosivuillamme.