null Meddelande till personalen i skolorna i Nyland: Så gör du om ditt arbetsavtal upphör eller avbryts för sommaren

Då du kontaktar Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrån) ska du först anmäla dig som kund via de elektroniska tjänsterna. Nedan följer anvisningar om e-tjänsterna vid TE-byrån.

Anmälning som arbetssökande på Nylands TE-byrå

Under din permittering eller om du blir arbetslös ska du registrera dig som sökande av heltidsarbete, om du ansöker om arbetslöshetsförmåner. Du registrerar dig som arbetssökande företrädesvis via nättjänsten "Mina e-tjänster".

Efter att du registrerat dig på internet behöver du inte besöka TE-byrån personligen, utan vi kontaktar dig vid behov brevledes, per e-post eller per telefon. De uppgifter du angett i nättjänsten kanske räcker för ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som vi sedan skickar till arbetslöshetskassan eller till FPA. I sådana fall ser du i meddelandet om mottagande av registreringen att utlåtandet har givits. Om vi på TE-byrån behöver någon ytterligare utredning för utlåtandet, kontaktar vi dig. Meddelanden eller intyg om permittering behöver inte sändas till TE-byrån om vi inte begär det separat.

Om varaktigheten för din permittering ändras, ska du meddela detta till TE-byrån (främst via nättjänsten).

Mer information om den elektroniska tjänsten och TE-byråns tjänster hittar du om du klickar på följande länkar:

» Mina e-tjänster (nättjänsten). Läs anvisningarna noggrant!

 

Tjänsten för akademiska arbetssökanden finns på alla byråer!

Du får anvisningar om e-tjänsterna på den riksomfattande telefontjänsten »Jobblinjen.

» http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/uusimaa

» Facebook: Nylands TE-byrå

» Twitter: Työkkärin Molly-täti

» Kontaktuppgifter till Nylands TE-byrå