null Gör så här om du blir permitterad eller arbetslös

På grund av coronaepidemin och regeringens riktlinjer är våra verksamhetsställen stängda för normal kundservice ansikte mot ansikte. Självbetjäningsterminalerna är också ur bruk. Om du är permitterad eller blir arbetslös och söker arbetslöshetsförmån, ska du anmäla dig som arbetssökande vid TE-byrån senast den första permitterings- eller arbetslöshetsdagen.

Vänligen uppmärksamma att för tillfället sköter vi endast de uppgifter som rör inledning av arbetssökning eller utkomstskydd. Tyvärr kan vi tillsvidare inte svara på andra kontaktbegäran.

Till följd av den rusning som undantagssituationen orsakar arbetar vi också utanför tjänstetid. Detta betyder att du kan också få meddelanden angående din jobbsökning utanför vanlig tjänstetid. Meddelandena förutsätter inte att du agerar omedelbart. Om du kontaktar oss, svarar vi på meddelandena så fort som möjligt. Det lönar sig ändå att förbereda sig för fördröjningar.

Anmäl dig på nätet via Mina e-tjänster

Anmäl dig som arbetssökande i första hand via Mina e-tjänster.

Ring den riksomfattande telefonservicen

Om du inte kan anmäla dig som arbetssökande på nätet men är finsk medborgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land och om du har en finsk personbeteckning, kan du anmäla dig som arbetssökande genom att ringa vår riksomfattande telefonservice.

Skicka anmälningsblanketten per e-post

Du kan också anmäla dig som arbetssökande genom att ladda ner anmälningsblanketten för arbetssökande från webbplatsen suomi.fi. Fyll noggrannt i blanketten och skicka den till oss per e-post till adressen kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.fi. Om du inte kan skriva ut eller skanna in blanketten, begär vi inte att din underskrift finns på blanketten. Du beaktar väl ändå säkerhetsrisken om du skickar oskyddad e-post. I detta avseende agerar du på eget ansvar.

Hämta anmälningsblanketten från vårt verksamhetsställe eller printa ut blanketten och skicka den per post

Vid behov kan du också hämta en anmälningsblankett med datumstämpel vid dörren på nästan alla våra verksamhetsställen. Vänligen observera att anmälningsblanketterna inte är tillgänliga på Anttigatan, i Östra centrum och i Vanda. Du hittar närmare instruktioner på dörrarna på våra verksamhetsställen. Du hittar våra verksamhetsställens kontaktuppgifter här.

Om du kan skriva ut din blankett för underteckning själv, kan du också skicka den till oss per post. I detta fall börjar din arbetssökning den dagen då vi tar emot blanketten.

Hjälp med att fylla i pappersblanketten i våra verksamhetsställens aulautrymmen

Aulautrymmen i våra verksamhetsställen är helt stängda för alla kunder förutom dom som inte självständigt kan fylla i pappersblanketten. I dessa fall får du hjälp med att fylla i anmälningsblanketten i våra verksamhetsställens aulautrymmen. Vi har begränsat antalet människor som får komma in till tio personer åt gången.

Du besöker väl inte våra verksamhetsställen om du har symtom av flunsa eller om du har varit utomlands inom de senaste två veckorna

Ring vår telefonservice om du har symtom av flunsa eller varit utomlands under de senaste två veckorna och om du inte är finsk medborgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land.  I detta fall besöker du väl inte våra verksamhetsställen för att anmäla dig som arbetssökande.

Mina E-tjänster

Riksomfattande telefonservice för personkunder

Blankett för anmälan som arbetssökande (suomi.fi)

Nylands TE-byrås kontaktuppgifter