null Uudenmaan TE-toimiston psykologit HS:ssa: "Nyt jos koskaan tarvitaan henkilökohtaista uraohjausta"

Helsingin Sanomissa julkaistiin tänään 20.9.2016 kolmen TE-toimistossa työskentelevän psykologin yhdessä kirjoittama mielipidekirjoitus, jossa korostettiin ammatinvalinnan ja uraohjauksen tärkeyttä työllistymisessä.

Uudenmaan TE-toimiston psykologien Sari Lehikoisen ja Visa Sarparannan sekä Hämeen TE-toimiston psykologi Johanna Haapalan mielestä hallituksen ratkaisu haastatella työttömiä työnhakijoita kolmen kuukauden välein on askel oikeaan suuntaan, mutta "pelkästään työn välitystä ja hakemista tehostamalla ei kuitenkaan ratkaista kohtaanto-ongelmaa".

"Työelämän murros hävittää ammatteja ja synnyttää uusia. Samalla työn tekemisen tavat moninaistuvat ja työurat pirstoutuvat. Ei ole harvinaista tehdä kahta työtä tai opiskella työn ohella, ja moni valitsee kevytyrittäjyyden", psykologit kirjoittavat.

"Ihmisten odotetaan liikkuvan notkeasti ammatista toiseen, mikä ei tapahdu sormia napsauttamalla. Ammatillista liikkuvuutta eli ammatin vaihtamista ja muita työelämän siirtymätilanteita tuetaan uraohjauksen avulla."

Pakkotyöllistämisen tai massaratkaisujen sijaan asiakasta tulisi auttaa etsimään omakohtaisia, yksilöllisiä muutosratkaisuja, psykologit toteavat.

TE-palveluissa urapsykologit ovat peruspalveluna tarjonneet uraohjausta vuosikymmeniä. Vaikka asiakkailta on tullut kiitosta, valtionhallinnon säästöt ovat vähentäneet psykologiresurssin puoleen kymmenessä vuodessa. Palvelua on kuitenkin edelleen saatavilla, ja TE-palveluissa tehdään nytkin räätälöityjä työ- ja koulutusratkaisuja sekä yhteistyötä yli hallinnonrajojen.

"Parhaimmillaan urasuunnittelu sovittaa yhteen paitsi yksilöiden myös yhteiskunnan, liike-elämän ja työmarkkinoiden tarpeet."

Lue koko mielipidekirjoitus täältä (HS 20.9.2016).

Tutustu Uudenmaan TE-toimiston ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluihin.

Lue lisää: "Korvaamaton apu!" Uudenmaan TE-toimiston psykologit auttavat ura- ja koulutusasioissa