Uträttande av ärenden i coronasituationen

Arbetssökande: Bekanta dig med hur coronasituationen påverkar uträttande av ärenden hos TE-tjänsterna på våra riksomfattande sidor.

Begränsade möjligheter att besöka våra verksamhetsställen 30.11.2020–16.5.2021

Nylands TE-byrås verksamhetsställen i Vanda och Helsingfors centrum är helt stängda tills 16.5.2020.

Uträttande av ärenden begränsas betydligt även i våra andra verksamhetsställen 30.11.2020–16.5.2021. Vi ber dig uträtta dina ärenden i nättjänsten Mina e-tjänster, per telefon, skyddad e-post eller post. Du kan besöka våra kundutrymmen endast för att uträtta de nödvändigaste ärendena. Sådana ärenden är till exempel om du måste anmäla dig som arbetssökande eller styrka din identitet.

Riksomfattande telefonservice för personkunder:

tel. 0295 025 510 (mån-fre kl. 9.00–16.15)

Du kan skicka dokument till oss även med skyddad e-post eller per post.

  • Skyddad e-post
  • Postadress: Nylands TE-byrås registratorskontor, PB 1003, 00521 Helsingfors

För att trygga säkerheten är vi också tvungna att begränsa kundantalet i våra kundutrymmen. Självbetjäningsterminalerna är inte i bruk.

Vi rekommenderar att du använder egen ansiktsmask under ditt besök. Du kommer väl också ihåg att hålla säkerhetsavstånden och en god handhygien.

Om du har symtom på flunsa, kommer du väl inte in i våra kundutrymmen ens i de ovan nämnda situationerna.

Att anmäla sig som arbetssökande

På våra riksomfattande webbsidor hittar du bra anvisningar för att anmäla sig som arbetssökande. Det primära anmälningssättet är att göra en elektronisk anmälan via nättjänsten Mina e-tjänster. Ett annat sätt att anmäla sig är att fylla i en nätblankett som inte kräver stark identifiering. Om dessa sätt inte är möjliga för dig, kan du skriva ut anmälningsblanketten för arbetssökande från sidan suomi.fi och lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten i postlådorna som finns vid dörrarna på våra verksamhetsställen. Du kan också skicka blanketten till oss per post. Då träder din arbetssökning i kraft från den dagen, då vi tar emot blanketten.

Vid behov kan du också hämta en anmälningsblankett som är försedd med datumstämpel från våra öppna verksamhetsställen, fylla i den hemma och skicka till oss inom två veckor. Då träder din arbetssökning i kraft från den dagen, då du har hämtat blanketten. Om du inte kan fylla i anmälningsblanketten själv, får du hjälp med att fylla i den på våra verksamhetsställen. Våra verksamhetsställen i Vanda och Helsingfors centrum är helt stängda och vid dem finns det heller inga anmälningsblanketter med datumstämpel.

Kundmöten, evenemang och tjänster

Kundmöten med tidsbokning ordnas endast per telefon tills vidare. Infotillställningar och rekryteringsevenemang fortsätter på nätet tills 16.5.2021.

Läs hurdana lokala tjänster vi erbjuder som stöd för din jobbsökning för tillfället. Om du känner dig orolig eller osäker på grund av arbetslöshet, permittering eller plötsligt upphörande av affärsverksamhet, kan du få samtalsstöd av våra psykologer.


Du hittar aktuella nyheter om TE-tjänster på våra riksomfattande sidor. 

Arbetsgivare: Du hittar information om omställningar i företagen på våra riksomfattande webbsidor. Läs hurdana lokala tjänster vi erbjuder som stöd för arbetsgivare under coronasituationen. Inom Nylands område skickas förhandlingsförslag till samarbetsförhandlingar och uppgifter om permitteringar per e-post till adressen muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi. Vänligen uppmärksamma att denna e-postadress är endast avsedd för arbetsgivare.