Uträttande av ärenden i coronasituationen

Arbetssökande: Bekanta dig med hur coronasituationen påverkar uträttande av ärenden hos TE-tjänsterna på våra riksomfattande sidor.

Du kan granska kontaktuppgifterna för våra verksamhetsställen på sidan Kontaktuppgifter.

Vi ber dig uträtta dina ärenden i första hand i nättjänsten Mina e-tjänster, per telefon, skyddad e-post eller post.

Vi rekommenderar att du använder egen ansiktsmask under ditt besök. Du kommer väl också ihåg att hålla säkerhetsavstånden och en god handhygien. För att trygga säkerheten kan vi vara tvungna att begränsa kundantalet i våra kundlokaler. Om du har symtom på flunsa, kommer du väl inte in i våra kundlokaler.

Kundmöten med tidsbokning ordnas tills vidare endast per telefon. Infotillställningar och rekryteringsevenemang fortsätter på nätet tills vidare.

På våra riksomfattande webbsidor hittar du bra anvisningar för att anmäla sig som arbetssökande. Det primära anmälningssättet är att göra en elektronisk anmälan via nättjänsten Mina e-tjänster.

Riksomfattande telefonservice för personkunder:
tel. 0295 025 510 (mån-fre kl. 9.00–16.15)

Du kan skicka dokument till oss även med skyddad e-post eller per post.

  • Skyddad e-post
  • Postadress: Nylands TE-byrås registratorskontor, PB 1003, 00521 Helsingfors

Arbetsgivare: Du hittar information om omställningar i företagen på våra riksomfattande webbsidor. Läs hurdana lokala tjänster vi erbjuder som stöd för arbetsgivare under coronasituationen. Inom Nylands område skickas förhandlingsförslag till samarbetsförhandlingar och uppgifter om permitteringar per e-post till adressen muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi. Vänligen uppmärksamma att denna e-postadress är endast avsedd för arbetsgivare.

Telefonservice för företagskunder:
tel. 0295 040 002 (vardagar klo 9.00-16.15)

Uppdaterad: 18.08.2023