Företagstjänster

Att sköta ärenden under coronasituationen

Inom Nylands område skickas förhandlingsförslag till samarbetsförhandlingar och information om permitteringar till adressen muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi.

Du hittar nyheter och anvisningar för företagare under coronasituationen på TE-tjänsternas riksomfattande webbsidor:

Bekanta dig också med våra lokala anvisningar för arbetsgivare:

Information om våra verksamhetsställens öppettider och att skötaärenden hos oss i coronasituationen:

Att sköta ärenden i normaltillstånd

Sakkunniga vid Nylands arbets- och näringsbyrås företagstjänster hjälper företag, arbetsgivare och blivande företagare.

Elektroniska tjänster kan användas på egen hand i tjänsten E-tjänster för arbetsgivare. Företag och arbetsgivare får också råd och hjälp av FöretagsFinlands riksomfattande telefontjänst på numret 0295 020 501 (kl. 9.00-16.15).

Nylands arbets- och näringsbyrås tjänster för företag och arbetsgivare

Arbetsgivare, vill du veta mera om TE-tjänster och hur vi kan stå till tjänst? Be oss på företagsbesök! Du kan boka ett företagsbesök genom att ringa:

TE-live är en interaktiv rekryterings- och nyhetskanal, där arbetsgivare och arbetstagare möter på ett nytt, mera interaktivt sätt.

I TE-live får arbetsgivare tillfälle att själv presentera sina lediga arbetsplatser och svara på frågor av intresserade arbetsssökande. TE-live producerar också direktsändningar om trender i arbetslivet och utbildningsmöjligheter. Du kan delta i sändningarna i realtid genom att ställa frågor och kommentera via chatten. Du kan också se sändningarna när som helst som inspelningar på vår Youtube-kanal.

I TE-live hittar arbetsgivare kompetenta arbetstagare och för sitt företag samtidigt närmare både arbetssökande och konsumenter. Kontakta oss, så skräddarsyr vi en TE-livesändning för ditt företags rekryteringsbehov!

Ta kontakt per e-post: tapahtumat.uusimaa@te-toimisto.fi eller per telefon: 0295 040 083. Besöksadress: Anttigatan 1, 00100 Helsingfors.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Är du intresserad av att rekrytera arbetskraft från EU eller EES-området?

Ska du rekrytera en arbetstagare från utlandet som behöver arbetstillstånd?

Ämnar du starta eget eller är du intresserad av startpeng?

Kommer det att ske samarbetsförhandlingar, uppsägningar eller permitteringar i din organisation?

Vill du veta mer om alterneringsledighet?

Behöver ditt företag stöd för att utvecklas?

Du kan kontakta företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå per e-post. Adresserna finns på undersidorna för respektive tjänst.

Är det dags att ansöka om betalning av stöd som arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen har beviljat? Ta kontakt:

  • startpeng: startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • lönesubvention: lonesubvention.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • övriga betalningar: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi

Företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå betjänar per telefon vardagar kl. 9.00–16.15 på numret 0295 040 002. Du kan också be oss kontakta dig genom att lämna ett meddelande via Mina e-tjänster.