Coachning för unga

  • Individuell coachning – anpassas just för dig!
  • Tjänsten tillhandahålls på en plats som passar dig
  • Efter behov möjlighet att avlägga utbildning för kompetenspass och -kort: hygien-, utskänknings- och åldersgränspass samt arbetarskyddskort och kort för heta arbeten
  • Efter behov ges karriärhandledning av studiehandledare eller yrkesvalspsykologer
  • Stöd av en erfaren yrkescoach

​​​​​​Logo: Coachning för unga

Coachningen för unga är en arbetscoachning som är avsedd för personer under 30 år där du får hjälp med att söka jobb, en studieplats eller en arbetspraktikplats. Målen bestäms enligt din situation, och målet är också att du efter coachningen har kommit fram till en lösning som passar just dig.

I coachningen får du ta del av olika jobbsökningsmetoder och finslipa dina jobbsökningsfärdigheter. Tillsammans med dig gör coachen med tanke på din situation en bedömning av alternativ som passar dig. Det stöd som ges i coachningen är konkret hjälp för att söka jobb eller studieplats samt planera karriären.

Coachningen tar från fem till sex månader. Under denna tid får du personlig betjäning minst 9 timmar. Tidpunkterna för coachningen kan avtalas enligt dina egna tidtabeller. Du kan delta i coachningen på distans eller ansikte mot ansikte på en plats som passar dig.

Du behöver inte vara arbetslös för att delta i tjänsten. Coachningen är avgiftsfri för deltagaren.

Avtala om deltagande i coachningen med din ansvariga sakkunniga. Tjänsten startar senast 7 dagar efter att deltagandet avtalats.

Använd ansökningsblanketten för att anmäla ditt intresse eller gör det via Mina e-tjänster. Din ansvariga sakkunniga kontaktar dig.

Målet är att du efter coachningen kommit fram till en lösning som passar just dig!

Träningstjänsten för unga arrangeras av en av AN-byråns samarbetspartner. Träningstjänsten för unga arrangeras av följande tjänsteproducenter:

Uppdaterad: 21.11.2022