Lokala tjänster

Vänligen uppmärksamma att våra lokala tjänster fortfarande är tillgängliga för dig trots coronasituationen.

Servicetorget för sysselsättning

Servicetorgen för sysselsättning erbjuder rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning:

Coachninstjänsterna Jobbvägen och Karriarvägen

Behöver du hjälp med din arbetssökning eller funderar du på vad du egentligen vill arbeta med? Nylands TE-byrå erbjuder dig följande kostnadsfria coachningar:

  • Jobbvägen-coachning ger dig bra färdigheter i arbetssökning:
    Jobbvägen
  • Karriärvägen-coachning stöder dig i att planera och förverkliga dina karriär- och utbildningsalternativ:
    Karriärvägen
  • I Karriärvägen-coachning på lätt finska får du information om arbetslivet och utbildning samt handledning på lätt finska. Coachningen lämpar sig för dig som fortfarande övar på din finska:
    Karriärvägen på lätt finska

Arbetscoachning

Är du osäker på hur du marknadsför dina kunskaper och ditt intresse för arbetsgivare? Börjar du redan tröttna på att du inte blir kallad till intervju och får heller ingen respons på dina ansökningar, trots din aktiva arbetssökning? Du kan få hjälp av arbetscoachens tjänster:

Personlig coach Helsingfors

Obs! I tjänsten tas inte längre emot nya kunder. Coachningen fortsätter för de kunder som redan är med i tjänsten.

Kommunala tjänster

Förutom TE-byrån ordnar också Nylands kommuner tjänster som stöder sysselsättning och utbildning:

Hurdana tjänster önskar du av oss i fortsättningen?

Ifall du inte hittade en tjänst som passar dig bland våra lokala eller andra tjänster (bl.a. arbetsförmedling, arbetskraftsutbildning, studier på egen hand eller arbetsprövning), berätta hurdana tjänster du saknar. Vi använder uppgifterna för att utveckla våra tjänster. Svara på vår enkät:

 

På de riksomfattande sidorna hittar du information om riksomfattande tjänster och tjänster som är gemensamma för alla TE-byråer.