Lokala tjänster

Vänligen uppmärksamma att våra lokala tjänster fortfarande är tillgängliga för dig trots coronasituationen.

Coachningstjänsterna Jobbvägen och Karriarvägen

Vill du ha tips om arbetssökning och en tidsenlig CV? Behöver du information om utbildningar?

I våra kostnadsfria coachningstjänster får du stöd av en coach och en kamratgrupp. Bekanta dig med våra coachningar:

Jobbvägen-coachningen ger dig bra färdigheter i arbetssökning:

Karriärvägen-coachningen stöder dig i att planera och förverkliga dina karriär- och utbildningsalternativ:

I Karriärvägen-coachningen på lätt finska får du information om arbete och utbildning på lätt finska. Du förstår långsamt talad finska och kan skriva lätt finska:

Jobbsökar- och karriärträningstjänster på nätet

Behöver du idéer och stöd i att söka arbete och uppdatera dina jobbsökningsdokument? Vill du genomföra träningen självständigt i din egen takt? Har du färdigheter och redskap för att arbeta via fjärranslutning?

Under jobbsökarträningen får du ett kompakt paket med information och idéer som stöd för ett självständigt arbetssökande.

Under karriärträningen klargörs dina yrkesvalsmöjligheter. Du får mer information och stöd i karriärplaneringen och att söka till utbildning.

Coachning för unga

Coachningen för unga är en arbetscoachning som är avsedd för personer under 30 år där du får hjälp med att söka jobb, en studieplats eller en arbetspraktikplats. Målen bestäms enligt din situation, och målet är också att du efter coachningen har kommit fram till en lösning som passar just dig.

Arbetscoachning

Är du osäker på hur du marknadsför dina kunskaper och ditt intresse för arbetsgivare? Börjar du redan tröttna på att du inte blir kallad till intervju och får heller ingen respons på dina ansökningar, trots din aktiva arbetssökning? Du kan få hjälp av en arbetscoach:

Personlig coach Helsingfors

Vänligen uppmärksamma att nya kunder inte längre kan söka till tjänsten. Coachningen fortsätter för de kunder som redan är med i tjänsten.

Kommunala tjänster

Förutom TE-byrån ordnar också Nylands kommuner tjänster som stöder sysselsättning och utbildning:

På de riksomfattande sidorna hittar du information om riksomfattande tjänster och tjänster som är gemensamma för alla TE-byråer.