Lokala tjänster

Vänligen uppmärksamma att våra lokala tjänster fortfarande är tillgängliga för dig trots coronasituationen.

Servicetorget för sysselsättning

Servicetorgen för sysselsättning erbjuder rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning.

Läs mera på Servicetorgens egna sidor.

Coachningarna Jobbvägen och Karriarvägen

Behöver du hjälp med din arbetssökning eller funderar du på vad du egentligen vill arbeta med? Nylands TE-byrå erbjuder dig följande kostnadsfria coachningar:

  • Jobbvägen-coachning ger dig bra färdigheter i arbetssökning.
  • Karriärvägen-coachning stöder dig i att planera och förverkliga dina karriär- och utbildningsalternativ.
  • I Karriärvägen-coachning på lätt finska får du information om arbetslivet och utbildning samt handledning på lätt finska. Coachningen lämpar sig för dig som fortfarande övar på din finska.

Arbetscoachning

Är du osäker på hur du marknadsför dina kunskaper och ditt intresse för arbetsgivare? Börjar du redan tröttna på att du inte blir kallad till intervju och får heller ingen respons på dina ansökningar, trots din aktiva arbetssökning? Du kan få hjälp av arbetscoachens tjänster.

Personlig coach Helsingfors

Obs! I tjänsten tas inte längre emot nya kunder. Coachningen fortsätter för de kunder som redan är med i tjänsten.

Är du en helsingforsare som har varit arbetslös redan ett tag? Nu har du möjlighet att få stöd av en personlig coach upp till et års tid. Börja eftersträva en plats i arbetslivet eller i en utbildning med hjälp av hen! Läs mera om tjänsten Personlig coach Helsingfors.

Tjänsten ordnas som ett personligt möte, på nätet eller per telefon.

Kommunala tjänster

Förutom TE-byrån ordnar också Nylands kommuner tjänster som stöder sysselsättning och utbildning. Läs mera om kommunala tjänster.

Hurdana tjänster önskar du av oss i fortsättningen?

Ge oss respons. Ifall du inte hittade en tjänst som passar dig bland våra lokala eller andra tjänster (bl.a. arbetsförmedling, arbetskraftsutbildning, coachningstjänsterna Arbetsvägen och Karriärvägen, studier på egen hand, arbetsprövning), berätta hurdana tjänster du saknar. Vi använder uppgifterna för att utveckla våra tjänster.

På de riksomfattande sidorna hittar du information om riksomfattande tjänster och tjänster som är gemensamma för alla TE-byråer.