Karriärvägen-coachning

Coachingarna utförs i september på nätet. Från och med början av oktober ordnas coachningarna som närvaro grupper.

Syyskuussa alkavat valmennukset toteutetaan etävalmennuksena. Lokakuusta alkaen valmennukset toteutetaan lähiryhminä.

I Karriärvägen-coachningen får du hjälp att hitta dina styrkor, en ny riktning för din karriär eller till och med ett nytt yrke. Du får individuell handledning av en coach samt sparring av en kamratgrupp.

Efter coachningen

  • vet du hurdant arbete du kan söka och känner igen de omständigheter som påverkar din arbetssökning
  • kan du uttrycka och marknadsföra ditt kunnande
  • känner du igen dina utbildningsbehov och kan söka till studier samt söka tilläggsutbildning
  • har du en tidsenlig meritförteckning och ansökningsmodell
  • känner du till jobbsökningskanalerna- och metoderna
  • vet du hur du lyckas i en arbetsintervju.

Coachningsperioden inleds med en 15 dagar lång studieperiod i grupp, som ordnas vardagar ungefär kl. 9–15.

Efter studieperioden i grupp fortsätter coachningen under de följande tre månaderna. Du får månatligen minst 3 timmar handledning. Handledningen kan ske individuellt med coachen eller i grupp, som till exempel i en arbetsverkstad. Utöver en erfaren coach får du också stöd av en rekryteringsexpert och en expert på utbildning.

Du kan ha möjlighet att få arbetslöshetsförmån under coachningen.

Coachningtjänsten produceras av en tjänsteproducent som TE-byrån samarbetar med.  Karriärvägen-coachning ordnas i Nyland på följande sätt:

Helsingfors (finska, svenska, engelska)

Vanda, Esbo och Kyrkslätt (finska och engelska)

Hyvinge, Träskända, Kervo och Nurmijärvi (finska)

Lojo, Högfors, Raseborg, Hangö ja Vihti (finska, svenska)

Borgå och Lovisa (finska, svenska)

Tidtabellen för coachningarna finns i pdf-dokumentet på finska, svenska och engelska:

Blev du intresserad av Karriärvägen-coachning? Fyll i blanketten eller ta kontakt via Mina e-tjänster: