Karriärträning på nätet

​​​​​Karriärträningen på nätet tar sammanlagt 10 dagar. Målsättningen är att klarlägga dina yrkesvalsmöjligheter, ge mer information on karriärplanering och sökande till utbildning samt att utveckla dina färdigheter i jobbsökning. Din jobbsökning ska vara i kraft och du ska ha datatekniska färdigheter och redskap för att arbeta på nätet.

Träningen börjar med en kartläggning och uppgörande av en plan. Innehållet byggs upp utgående från dina behov. Träningen innehåller bland annat:

  • Kartläggning av utgångsläget och livssituationen
  • Uppläggning av målsättningen
  • Kartläggning av kompetenser on styrkor  
  • Arbetsmarknadsläget och utbildningsmöjligheterna i området
  • Studier och inlärning
  • Omskolning
  • Framtidens arbete

Träningarna börjar på måndagar. Efter att du påbörjat träningen, kan du genomföra den i din egen takt. Du har möjlighet till personlig vägledning eller tekniskt stöd av din vägledare vardagar kl. 9–15. I träningen ingår en inledande diskussion och en avslutande diskussion via chatt, video eller per telefon.

Karriärträningen tillhandahålls på finska, svenska eller engelska. Karriärträningen på nätet är riktad till alla kunder hos AN-byrån och kommunförsöken Nyland.

Du kan ha möjlighet till arbetslöshetshetsersättning under träningen. Träningstjänsten förverkligas av tjänsteproducent Aamos Group Ab , som är AN-byråns samarbetspartner.

Blev du intresserad av karriärträning på nätet? Fyll i blanketten eller ta kontakt via Mina e-tjänster:

Uppdaterad: 20.09.2022