null Undantagsläget flyttade Nylands TE-byrås tjänster till nätet

Nylands TE-byrås tjänster rullar på också under coronatiden och man kommer med i flesta av dem utan att behöva köa. Åt företagskunder erbjuds till exempel webbutbildningar, psykologer ger karriärvägledning och i coachningstjänsterna hjälper coachen att hitta en ny väg in till arbetslivet. Under undantagsläget sker allt detta på nätet och per telefon. I början av juni har också TE-byråns aulatjänster öppnats för kundbesök.  

För att lindra coronas påverkan på företagare ordnas två kostnadsfria nätutbildningar i juni. I utbildningarna söker man en extra kick på företagets marknadsföring och kommunikation bl.a. av det digitala språnget. Utbildningarna är avsedda för företagare som är arbetssökande och de kommer att ordnas också i augusti.

"Just nu är det viktigt att stärka ensam- och småföretagarnas kunnande och framtidstro och TE-tjänsternas kostnadsfria nätservice svarar på denna utmaning", sammanfattar Mikko Mähönen, serviceansvarig för utbildningstjänster vid Nylands TE-byrå.

Mera information om utbildningarna:

Markkinointi ja myynnin kasvattaminen

Yrityksen verotus

Utbildningarna ordnas endast på finska.

Förutom detta erbjuder Nylands TE-byrå ensam- och småföretagare kostnadsfri personlig sparring till exempel i att anställa den första arbetstagaren.

Tjänsten Sysselsätt skickligt började för ungefär ett år sedan och tjänstens popularitet har inte tynat ens under coronatiden. Tjänsten erbjuds på finska, svenska och engelska.

Till exempel i Nyland har ungefär hundra nya kunder kommit med i tjänsten varje månad. Projektchef Ville-Antti Laurila ser detta som en positiv överraskning, eftersom flera ensam- och småföretagare blickar framåt och åtminstone överväger att anställa en ny arbetstagare.

"Sysselsätt skickligt är fortfarande en mycket populär och omtyckt tjänst. Det gläder att se hur mycket småföretag för tillfället satsar på att utveckla sina rekryteringskunskaper och arbetsgivarfärdigheter. ", berättar Laurila.

Mera information om tjänsten.

Populär karriärvägledning nu utan att köa

Undantagsläget har minskat antalet kunder hos Nylands TE-byrås yrkesvals- och karriärvägledningspsykologer, trots att behovet av tjänsten snarare har ökat. På grund av corona är allt flera arbetstagare tvungna att tänka över sin framtid. Nu behöver man inte köa för att komma med i tjänsten som har upplevts som nyttig också enligt den nyaste undersökningen och som är avsedd för alla i arbetsför ålder.

"Yrkesvals- och karriärvägledning kan behövas till exempel vid funderingar över ifall det vore aktuellt att byta bransch, eller hur man kunde få göra saker som är viktiga för en själv i arbetslivet", berättar yrkesvals- och karriärvägledningpsykolog Sari Lehikoinen.

Man kan också kontakta psykologerna vid Nylands TE-byrå ifall oron över företagarskap, permittering eller att bli arbetslös gnager under undantagsläget.

"TE-byråns psykologer hjälper med att fundera på sätt att underlätta situationen och finna resurser", säger Lehikoinen.

I Nylands TE-byrå finns för tillfället 53 psykologer som erbjuder yrkesvals- och karriärvägledningstjänster. Tjänsterna omfattar årligen cirka 6 000 kunder.

Du når Nylands TE-byrås psykologtjänster från måndag till torsdag kl. 12–14 på numret på nummer 0295 041 400.

Mera information om service inom yrkesvals- och karriärvägledning.

Mera information om undersökningen.

Coachningstjänsternas kunder lyckades med det digitala språnget

Den största delen av coachningstjänsternas kunder har lyckats ta det digitala språnget under coronatiden och övergå till att använda nättjänster. Coachningarna Jobbvägen, Karriärvägen och Karriärvägen på lätt svenska började som närundervisning i mars, men tjänsterna flyttades till nätet i undantagsläget.

"Många har konstaterat att eftersom de nu har varit tvungna att ta det digitala språnget, är det lättare att fortsätta jobbsökningen i och med att de känner till olika elektroniska kanaler", kommenterar Merja Lönnqvist, sakkunnig i köptjänster vid Nylands TE-byrå.

Enligt en kundundersökning som genomfördes i april har förverkligandet på distans passat bra för de flesta kunder. I undersökningen framgår också att det tekniska förverkligandet av tjänsterna har varit lyckat och att de nya sätten att arbeta har blivit bekanta för kunderna.

I Väg-coachningarna söker man en ny plats i arbete eller utbildning tillsammans med en coach. I coachningarna funderar man också på karriärmöjligheter och hur man lyfter fram sina styrkor i arbetssökningen. Distansundervisning är ingenting att vara rädd för. Det räcker med baskunskaper i datateknik och handledarna hjälper till.

Allt som allt har knappt 500 kunder deltagit i vårens Väg-coachningstjänster.

Nästa coachningar börjar på nätet i juni.

När undantagsläget tillåter, ordnas coachningarna åter på plats tidigast i september.

Även personlig Arbetscoachningsservice fortsätter tillsvidare som distanshandledning, men på hösten ordnas servicen åter på plats, ifall situationen tillåter. I denna personliga service söks en skräddarsydd väg in i arbetslivet endera direkt eller med hjälp av utbildning och stödtjänster.

Även en stor del av dem som har deltagit i denna service har upplevt distansservicen som fungerande.

Redan över tusen arbetssökande har deltagit i Arbetscoachningsservicen som inleddes i oktober.

Mera information om Arbetscoachningsservicen.