Lokala tjänster

Vänligen uppmärksamma att våra lokala tjänster fortfarande är tillgängliga för dig trots coronasituationen. Tjänsteleverantörerna kan ordna coachning på distans till exempel per telefon eller via videoansutning.

Rådgivningstjänster och webbinarier

Vi erbjuder individuella rådgivningstjänster som stöd för din arbetssökning. Tjänsterna ordnas per telefon eller på nätet. Vi erbjuder också kostnadsfria webbinarier om jobbsökning, som till exempel om hur man använder sociala medier för att söka jobb, om dolda jobb och om olika typer av företagarskap.

Servicetorget för sysselsättning

Servicetorgen för sysselsättning erbjuder rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning.

Läs mera på Servicetorgens egna sidor.

Coachningarna Jobbvägen och Karriarvägen

Behöver du hjälp med din arbetssökning eller funderar du på vad du egentligen vill arbeta med? Nylands TE-byrå erbjuder dig följande kostnadsfria coachningar:

  • Jobbvägen-coachning ger dig bra färdigheter i arbetssökning.
  • Karriärvägen-coachning stöder dig i att planera och förverkliga dina karriär- och utbildningsalternativ.
  • I Karriärvägen-coachning på lätt svenska får du information om arbetslivet och utbildning samt handledning på lätt svenska. Coachningen lämpar sig för dig som fortfarande övar på din svenska.

Arbetscoachning

Är du osäker på hur du marknadsför dina kunskaper och ditt intresse för arbetsgivare? Börjar du redan tröttna på att du inte blir kallad till intervju och får heller ingen respons på dina ansökningar trots din aktiva arbetssökning? Arbetscoachens tjänster kan hjälpa dig, läs mera här.

Personlig coach Helsingfors

Är du en helsingforsare som har varit arbetslös redan ett tag? Nu har du möjlighet att få stöd av en personlig coach upp till et års tid. Börja eftersträva en plats i arbetslivet eller i en utbildning med hjälp av hen! Läs mera om tjänsten Personlig coach Helsingfors.

Under coronasituationen förverkligas tjänsten Personlig coach per telefon och på nätet.

Kommunala tjänster

Förutom TE-byrån ordnar Nylands kommuner tjänster som stöder sysselsättning och utbildning. Läs mera här.

Hurdana tjänster önskar du av oss i fortsättningen?

Ge oss respons via denna länk. Ifall du inte hittade en tjänst som passar dig bland våra lokala eller andra tjänster (bl.a. arbetsförmedling, arbetskraftsutbildning, coachningstjänsterna Arbetsvägen och Karriärvägen, studier på egen hand, arbetsprövning), berätta hurdana tjänster du saknar. Vi använder uppgifterna för att utveckla våra tjänster.

På de riksomfattande sidorna hittar du information om riksomfattande tjänster och tjänster som är gemensamma för alla TE-byråer.