Lokala tjänster

Arbetscoachning

Är du osäker på hur du marknadsför dina kunskaper och ditt intresse för arbetsgivare? Börjar du redan tröttna på att du inte blir kallad till intervju och får heller ingen respons på dina ansökningar trots din aktiva arbetssökning? Du kan få hjälp av arbetscoachens tjänster, läs mera här.

Coachningstjänsterna Arbetsvägen och Karriärvägen

Coachningstjänsterna Arbetsvägen och Karriärvägen fortsätter i februari 2020. Tjänsternas nya webbsidor är tillgänliga i januari–februari 2020. Kontakta TE-byrån via Mina E-tjänster om du är intresserad av dessa tjänster.

Personlig coach Helsingfors

Är du en helsingforsare som har varit arbetslös redan ett tag? Nu har du möjlighet att få stöd av en personlig coach upp till et års tid. Börja eftersträva en plats i arbetslivet eller i en utbildning med hjälp av hen! Läs mera om tjänsten Personlig coach Helsingfors.

Servicetorget för sysselsättning

Servicetorgen för sysselsättning erbjuder rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning. På servicetorgen i Esbo, Helsingfors och Vanda kan du komma och diskutera de alternativ som finns med olika sakkuniga utan tidsbokning. Bekanta dig med servicetorgens verksamhet.

Hurdana tjänster önskar du av oss i fortsättningen?

Ge oss respons via denna länk. Ifall du inte hittade en tjänst som passar dig bland våra lokala eller andra tjänster (bl.a. arbetsförmedling, arbetskraftsutbildning, coachtjänsterna Arbetsvägen och Karriärvägen, studier på egen hand, arbetsprövning), berätta hurdana tjänster du saknar. Vi använder uppgifterna för att utveckla våra tjänster.

På de riksomfattande sidorna hittar du information om riksomfattande tjänster och tjänster som är gemensamma för alla TE-byråer.