Lokala tjänster

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder sina kunder sysselsättningsfrämjande köptjänster av olika slag. Gå gärna in på sidorna och läs om tjänsterna, kolla om du hör till målgruppen och anmäl dig!

Vi planerar också andra nya köptjänster. Det lönar sig alltså att följa med situationen på våra webbsidor.

Hurdana tjänster skulle Du önska att vi erbjuder dig i fortsättningen?

Du kan ge oss feedback via denna länk. Om du inte hittade en lämplig tjänst bland våra lokala köptjänster eller andra tjänster (bl.a. arbetsförmedling, arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning, karriärträning, föreläsningar om jobbsökning, frivilliga studier, arbetsprövning), så uppskattar vi om du berättar för oss hurdana tjänster du saknar. Vi använder uppgifterna för att utveckla vår service.

 

Information om de riksomfattande tjänsterna och de tjänster som är gemensamma för alla arbets-  och näringsbyråer finns på de riksomfattande sidorna.