Lokala tjänster

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder sina kunder sysselsättningsfrämjande tjänster av olika slag

Gå gärna in på sidorna Jobbvägen och Karriärvägen och läs om träningstjänsterna, kolla om du hör till målgruppen och anmäl dig!

Servicecenter för sysselsättning

Servicecenter för sysselsättning är ett serviceställe med personlig rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning. På servicecenter för sysselsättning i Esbo, Helsingfors och Vanda får du personlig service utan att boka tid. 

Bekanta dig med Servicecentrets verksamhet.

Hurdana tjänster skulle Du önska att vi erbjuder dig i fortsättningen?

Du kan ge oss feedback via denna länk. Om du inte hittade en lämplig tjänst bland våra lokala köptjänster eller andra tjänster (bl.a. arbetsförmedling, arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning, karriärträning, föreläsningar om jobbsökning, frivilliga studier, arbetsprövning), så uppskattar vi om du berättar för oss hurdana tjänster du saknar. Vi använder uppgifterna för att utveckla vår service.

Information om de riksomfattande tjänsterna och de tjänster som är gemensamma för alla arbets-  och näringsbyråer finns på de riksomfattande sidorna.