Lokala tjänster

Vänligen uppmärksamma att Arbetscoachning och Väg-coachningstjänsterna är fortfarande tillgängliga för dig trots den undantagssituationen som coronaviruset orsakar. Tjänsteleverantörerna kan ordna coachning på distans till exempel per telefon eller via nätförbindelse.

Rådgivningstjänster och webbinarier

Vi erbjuder individuella rådgivningstjänster som stöd för din arbetssökning. Tjänsterna ordnas per telefon eller på nätet. Vi erbjuder också kostnadsfria webbinarier om jobbsökning, som till exempel om hur man använder sociala medier för att söka jobb, om dolda jobb och om olika typer av företagarskap.

Servicetorget för sysselsättning

Servicetorgen för sysselsättning erbjuder rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning.

Under undantagssituationen betjänar Servicetorgen för sysselsättning per telefon och e-post:
Esbos servicetorgets kontaktuppgifter
Helsingfors servicetorgets kontaktuppgifter

Jobb- och Karriärvägen coachning

Behöver du hjälp med arbetssökningen eller funderar du på vad du egentligen vill arbeta med? Nylands TE-byrå erbjuder dig följande coachning gratis:

  • Jobbvägen-coachning ger dig bra färdigheter i arbetssökning.
  • Karriärvägen-coachning ger dig stöd med planeringen och förverkligandet av dina karriär- och utbildningsalternativ.
  • I Karriärvägen-coachning på lätt svenska får du information om arbetslivet och utbildning samt handledning på lätt svenska. Coachningen lämpar sig för dig som fortfarande övar på din svenska.

Uppdaterad 17.3.2020

Obs! Trots avvikelserna orsakade av coronaviruset är Väg-coachningarna fortfarande tillgängliga för dig. Tjänsteleverantörerna kan ordna coachning på distans till exempel per telefon eller videoanslutning.

Arbetscoachning

Är du osäker på hur du marknadsför dina kunskaper och ditt intresse för arbetsgivare? Börjar du redan tröttna på att du inte blir kallad till intervju och får heller ingen respons på dina ansökningar trots din aktiva arbetssökning? Du kan få hjälp av arbetscoachens tjänster, läs mera här.

Personlig coach Helsingfors

Är du en helsingforsare som har varit arbetslös redan ett tag? Nu har du möjlighet att få stöd av en personlig coach upp till et års tid. Börja eftersträva en plats i arbetslivet eller i en utbildning med hjälp av hen! Läs mera om tjänsten Personlig coach Helsingfors.

Under den undantagssituationen som coronaviruset orsakar förverkligas tjänsten Personlig coach per telefon och på nätet.

 

Hurdana tjänster önskar du av oss i fortsättningen?

Ge oss respons via denna länk. Ifall du inte hittade en tjänst som passar dig bland våra lokala eller andra tjänster (bl.a. arbetsförmedling, arbetskraftsutbildning, coachtjänsterna Arbetsvägen och Karriärvägen, studier på egen hand, arbetsprövning), berätta hurdana tjänster du saknar. Vi använder uppgifterna för att utveckla våra tjänster.

På de riksomfattande sidorna hittar du information om riksomfattande tjänster och tjänster som är gemensamma för alla TE-byråer.