Aktuellt

9.7.2020 Arbetslös arbetssökande: minns att du ska vara anträffbar också på sommaren
7.7.2020 Man kan anhålla om kostnadsstöd för företag vid Statskontoret fr.o.m. 7.7.2020
1.7.2020 Nylands TE-byrås och NTM-centrals nyaste nyhetsbrev är ute
1.7.2020 Företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin har förlängts till 31.12.2020
24.6.2020 Företagare: Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig om din rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs 26.6.2020
24.6.2020 Sysselsättningsöversikt för maj: Antalet permitterade ökade måttligt från föregående månad
23.6.2020 Förlängningen av maximitiden för startpeng fortsätts
23.6.2020 En fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden under coronakrisen
18.6.2020 Nylands TE-byrås bråda coronatid syns tydligt också i vårens statistik
16.6.2020 Tog tjänstgöringen slut? Handla så här, om du saknar ett jobb
15.6.2020 Avvikande öppettider under midsommar
10.6.2020 Driftsavbrott i Mina e-tjänster 17.6.2020
8.6.2020 Undantagsläget flyttade Nylands TE-byrås tjänster till nätet
8.6.2020 Regeringen föreslår en fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden under coronakrisen
5.6.2020 Verksamhetsstället i Esbo öppnas på måndag 8.6.
5.6.2020 Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök
5.6.2020 En stor del av förplägnadsföretagen får gottgörelse för verksamhetsbegränsningar utan ansökan – stöd för återanställning kan sökas från och med den 5 juni
3.6.2020 Tilläggsbudgeten stöder arbetssökande och särskilt stödet till unga ökas
2.6.2020 Lagen om stöd och gottgörelse till restauranger stadfäst – målet är att lagen ska träda i kraft den 5.6.
27.5.2020 Sysselsättningsöversikt i april: Coronaviruset får väldigt kraftiga direkta konsekvenser för sysselsättningsläget i Nyland

Mer aktuellt

E-
tjänster

» Våra lokala tjänster som stöd för din jobbsökning

Samtalsstöd under undantagssituationen
» Samtala med TE-tjänsternas psykologer

Kommunerna på Nylands område
»Kommunala tjänster

Sysselsättningspolitiska projekt
» Tjänster inom projekten


Alterneringsledighet
» Information om alterneringsledighet