Nylands arbets- och näringsbyrå,
Helsingfors, Böle

Adress:
Bangårdsvägen 7, 00520 Helsingfors (Ingången är från Loktorget)

Öppet:
Vardagar kl. 9–16

Vänligen beakta att kundmöten med tidsbokning ordnas endast per telefon. Infotillställningar och rekryteringsevenemang fortsätter på nätet till slutet av augusti (31.8.).

Avvikande öppettider:

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.fi

Obs! Personlig mottagning endast med tidsbeställning för kunder som är registrerade som arbetssökande vid Nylands TE-byrå. Du kan beställa tid genom att kontakta din ansvariga sakkunnig eller genom att skicka e-post till kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.fi. Nätrådgivarna betjänar utan tidsbeställning under verksamhetsställets öppettider. Allmän rådgivning ges också på Servicetorget för sysselsättning i aulan vid vårt verksamhetsställe.

Andra kontaktuppgifter

Samtalsavgifter

E-
tjänster