Nylands arbets- och näringsbyrå, Esbo

Adress:
Officersgatan 3 B, 02600 Esbo
 
Öppet:
Vardagar kl. 9–16
 
Vänligen beakta att kundmöten med tidsbokning ordnas endast per telefon. Infotillställningar och rekryteringsevenemang fortsätter på nätet till slutet av augusti (31.8.).
 
 
Telefonservice
 
Personkunder – riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)
 
Arbetsgivar- och företagkunder Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)
 
E-post:
kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.fi
 

OBS! Personlig mottagning endast med tidsbeställning för kunder som är registrerade som arbetssökande vid Nylands TE-byrå. Du kan beställa tid genom att kontakta din ansvariga tjänsteman eller genom att skicka e-post till kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.fi. Nätrådgivarna betjänar utan tidsbeställning under verksamhetsställets öppethållningstider. Allmän rådgivning ges också på Servicetorget för sysselsättning på Iso Omenas servicetorg i Pop up-området i köpcentrets 3. våning.

Andra kontaktuppgifter

Samtalsavgifter

E-
tjänster