null 100 % palkkatuki Uudenmaan TE-toimiston alueella vuonna 2019

100 % palkkatuen käyttö vuonna 2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt alustavan kiintiön jaon vuodelle 2019 koskien 100 % palkkatuen henkilötyövuosikiintiön (htv) käyttöä koko maassa. Uudenmaan TE-toimiston toimialueen alustava kiintiö on enintään 665 htv. Kiintiö saattaa vielä muuttua. 

Vuonna 2019 Uudenmaan TE-toimisto ei jaa hakija/hankekohtaisia kiintiöitä. Päätöksiä tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä.  

Uudenmaan TE-toimisto tarkastelee kiintiön käyttöä ja kulumista säännöllisesti ja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa kiintiön käytön periaatteita. Mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan erikseen TE-palvelut.fi-kotisivulla (Uusimaa).