null För brittiska medborgare ändras anvisningen för uträttande av ärenden vid arbets- och näringsbyrån och anmälan som arbetssökande 1.1.2021