null Verksamhetsstället i Esbo håller stängt 7.11.

Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställe i Esbo håller stängt 7.11. på grund av personalens utbildningsdag.

Vi beklagar eventuella besvär.