null Vårt verksamhetsställe i Esbo är stängt 9.-10.11.
Tre anställda vid vårt verksamhetsställe i Esbo har konstaterats ha coronasmitta. De anställda i fråga har inte gjort kundarbete ansikte mot ansikte.

Vi har kontaktat Esbos enhet för smittsamma sjukdomar och utreder som bäst behov för fortsättningsåtgärder.
 
I huvudstadsregionen kan du besöka vårt verksamhetsställe i Böle (Barngårdsvägen 7, 00520 Hesingfors) och Vanda (Vernissagatan 1, 01300 Vanda, våning 5).