null Regeringen underlättar frilansarnas och ensamföretagarnas möjlighet att omfattas av utkomstskydd för arbetslösa oberoende av företagsform

Du kan läsa om ämnet på de riksomfattande webbsidorna te-tjanster.fi.