null Omfattande utbud av arbetskratsutbildningar för unga inom olika branscher

Arbets- och näringsbyrån och NTM-centralen i Nyland vill lätta på ungdomarnas svåra sysselsättningssituation genom att erbjuda fler arbetskraftsutbildningar och coachningar. Tack vare ett tilläggsanslag är det nu möjligt att erbjuda unga mer än 400 nya utbildningsplatser. Läs mera om arbetskraftsutbildningar för unga: