null Tjänsterna inom sysselsättningspolitiska projekt är tillgängliga för TE-byråns kunder även i undantagssituationen

Nylands TE-byrå har skaffat tjänster åt de kunder som har varit arbetslösa en längre tid. Dessa tjänster som erbjuds av aktörer inom tredje sektorn (föreningar, organisationer och stiftelser) stöder arbetslösas färdigheter i arbetssökning.

Under undantagssituationen som coronaviruset orsakar är tjänsterna tillgängliga via nätet eller per telefon.

Inom Nylands område fungerar 13 projekt som är redo att hjälpa dig med frågor om sysselsättning. Du får hjälp bl.a. i att utarbeta dina jobbsökningsdokument, att förbereda dig för en arbetsintervju och att söka en arbets- eller utbildningsplats.

Granska serviceutbudet på sidan www.taidonpolku.fi. På stället Työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2021 hittar du information om projekt i varje kommun. Där kan du granska vilka projekt som fungerar inom ditt område.

Kontakta en av projektets medarbetare om du blir intresserad. Du hittar deras kontaktuppgifter i beskrivningen av projektet.

Det är frivilligt att delta i ett projekt. Din kundrelation till TE-byrån fortsätter som vanligt under den tiden som du deltar i projektet.