null Arbetsgivare är skyldiga att meddela arbets- och näringsbyrån när minst tio arbetstagare sägs upp

Du kan läsa om ämnet på de riksomfattande webbsidorna te-tjanster.fi.