null Uudenmaan TE-toimisto edistää koulutuksen avulla rakennusalan työllisyyttä

Rakennustyömailla on tällä hetkellä pulaa työvoimasta. Etenkin pääkaupunkiseudulla rakentaminen on vahvassa kasvussa, ja rakennusalan yrityksissä on tarjolla runsaasti työpaikkoja, joihin tarvitaan lisää motivoituneita tekijöitä.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä ELY-keskus etsivät yhteistyössä kouluttajien ja työnantajien kanssa keinoja, joilla rakennusalan kasvaneeseen osaajatarpeeseen pystytään vastamaan.

"Erityisesti pääkaupunkiseudulla alalle ennustetaan lähivuosille vahvaa kasvua sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen sektoreilla", Uudenmaan TE-toimiston palveluesimies Hannu Hyytinen sanoo.

Kasvun esteeksi on muodostumassa työnantajayrityksien mukaan jo tällä hetkellä osaavan työvoiman riittämättömyys.

"Osin kyse on siitä, että työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa. Uudellamaalla on TE-hallinnon asiakasrekisterin mukaan työttömänä vajaat 2000 rakennusalan koulutuksen suorittanutta henkilöä. Kaikkiaan noin 6000 työtöntä ilmoittaa hakevansa alan työpaikkoja."

Osa alan työttömistä työnhakijoista tarvitsee lisä- ja täydennyskoulutusta, osalla osaaminen on jo valmiina. Uuden työvoiman tarvetta lisää alan osaajien eläköityminen.

Ammatillista työvoimakoulutusta ympäri Uuttamaata

Uudenmaan TE-toimisto on vuoden 2017 alusta lähtien panostanut vahvasti rakennusalan ammatillisen koulutuksen tarjontaan. Koulutukset toteutetaan ammatillisena työvoimakoulutuksena eri puolilla Uuttamaata, ja kumppaneina toimivat muun muassa Amiedu, Edupoli sekä TTS Kehitys.

"Useat koulutukset toteutetaan suoraan työllistymiseen tähtäävinä rekrykoulutuksina yhdessä työnantajien kanssa. Yhteisrahoituksella TE-toimiston ja työnantajan kanssa toteutettavien rekry-työvoimakoulutuksien tarjonta on voimakkaasti kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana. Etsimme kuitenkin myös uusia työnantajakumppaneita koko ajan", Hannu Hyytinen selittää.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on työvoimakoulutuksen ohella toinen tapa hankkia puuttuvaa osaamista.

"Sen avulla on mahdollista suorittaa kokonainen tutkinto tai lyhytkestoinen ammatillinen täydennyskoulutus, mikäli koulutukseen haluavan edellytykset koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle täyttyvät TE-toimiston näkökulmasta."

Lisäksi työnhakijalle on TE-toimiston kautta tarjolla runsaasti nopeaan työllistymiseen tähtääviä koulutuksia, joissa keskeinen osa on työssäoppiminen alan yrityksissä.

"Työnantajalla on puolestaan mahdollisuus räätälöityyn tukeen, jossa esimerkiksi rekrykoulutuksen kautta voi riskittömästi ja taloudellisesti rekrytoida osaavia työntekijöitä."

Lisätietoja

Työnhakijalle: haussa oleva ammatillinen työvoimakoulutus, www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/

Työnhakijalle: omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Työnantajalle: ilmoita uusi työpaikka, http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/ilmoita_avoin_tyopaikka/index.html

Työantajalle ja kouluttajalle; rakennusalan työvoimakoulutuksien ja rekrykoulutuksien suunnittelu ja hankinta Uudellamaalla, erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen, p. 0295 020 912