null Verksamhetsstället i Esbo håller stängt 9.10.

Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställe i Esbo håller stängt fredagen den 9 oktober på grund av personalens utbildningsdag. Andra verksamhetsställen betjänar som vanligt.

Vi beklagar eventuella besvär.