null Yli 50-vuotias työnhakija, Aurasta voi löytyä koulutuspolku tai uusi työ

Yli 50-vuotaiden työttömien voi olla vaikea työllistyä tänä päivänä. Uudenmaan ELY-keskuksen huhtikuun työllisyyskatsauksesta ilmenee, että Uudellamaalla 50-vuotiaita työttömiä on 33 137, mikä on 8 % enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä oli huhtikuussa 35,6 %. Työttömyys on kasvanut eniten 55-vuotaiden ikäryhmässä. Koulutus voi olla hyvä väylä työllistymiseen yli 50-vuotiaana.

Edupoli järjestää Aura-hankkeen kautta yli 50-vuotiaille työttömille ohjausta ja valmennusta, jonka kautta he saavat mahdollisuuden hakeutua uudelleen työhön. Aura on tarkoitettu espoolaisille ja vantaalaisille yli 50-vuotiaille asiakkaille, jotka ovat hiljattain jääneet työttömäksi. Syksyllä on tulossa kolme Starttivalmennusta Espooseen ja Vantaaseen. Viikon mittaisen Starttivalmennuksen jälkeen asiakas jatkaa vielä henkilökohtaisia keskusteluja valmentajansa kanssa.

Auran projektipäällikkö Taina Paananen kiteyttää, että kyseessä on henkilökohtainen ohjauspalvelu sekä osittain myös ryhmässä tapahtuvaa ohjausta, jonka avulla luodaan polkuja +50-vuotiaiden työllistymiselle joko suoraan työmarkkinoille tai valmennuksen kautta. Asiakas etsii valmentajan tukemana itsellensä sopivia koulutusvaihtoehtoja. Aurassa hän voi etsiä uutta väylää työllistymiseen valmentajan ohjaamana ja ryhmän mukana. Hän rakentaa suunnitelman työpaikan löytämiseksi käymänsä valmennuksen kautta. Aura-hankkeessa hän lisäksi selvittää koulutuksiin hakeutumisen ja rahoituksen opiskelunsa ajalta. Halutessaan hän saa valmennusta opiskelutaidoissa. Asiakkaalta odotetaan halua työllistyä uudelleen ja kiinnostusta selvittää itsellensä uusia vaihtoehtoja. Aura on osallistujalle maksuton eikä siihen osallistuminen vaikuta hänen saamaansa työttömyysetuuteen.

Mikä Aura on?

Aura on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ensisijaisesti yli 50-vuotiaille suunnattu hanke. Hankeen rahoituksesta vastaa Hämeen ELY-keskus ja muina rahoittajina Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Edupoli. Hankkeen toteuttajana toimii Edupoli. Yhteistyössä on mukana myös ammatillisia oppilaitoksia mm. Laurea, Metropolia, Omnia, Varia sekä alueellisia työnantajia ja Työterveyslaitos. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ohjaa yli 50-vuotiaita työttömiä asiakkaita hankkeeseen.

Yhteistyössä TE-toimiston kanssa

Yhteistyössä Edupolin kanssa Uudenmaan TE-toimisto on järjestänyt Espoon ja Vantaan toimipaikoissa Auraa koskevia infotilaisuuksia asiakkailleen. Asiakkaat saavat tiedon Aurasta pääosin TE-toimiston kautta sähköpostikutsuilla. Lisäksi Edupolin Aura-yhdyshenkilöt päivystävät TE-toimistoissa ja ovat mukana rekrymessuilla sekä TE-toimistojen infoissa.

Taina Paananen kertoo, että Auran infotilaisuudet käynnistyivät viime vuoden lopulta alkaen TE-toimiston sekä Espoon että Vantaan toimipaikoissa. Infotilaisuuksia on pidetty jo useita 1-2 kuukauden välein. Kummassakin toimipaikassa on pidetty erityinen kutsutilaisuus ICT-alalla toimineille työttömille. "Infotilaisuuksiin on tullut toivottua vähemmän osallistujia, mutta hankkeessa on silti aloittanut jo noin 60 yli 54-vuotiasta asiakasta. Aura-hankkeesta on myös pidetty Espoon ja Vantaan toimipaikkojen asiantuntijoille aamukouluissa esittelyitä."

Mitä Aurassa tehdään?

Asiakas aloittaa Aurassa osallistumalla noin viikon mittaiseen Starttivalmennukseen, jossa käydään läpi koulutuksen mahdollisuuksia, opiskelun käytäntöjä, tämän päivän työmarkkinoita ja työhön hakeutumista. Lisäksi tutustutaan yrittäjyyteen työllistymisen vaihtoehtona. Asiakas saa Starttivalmennuksen jälkeen henkilökohtaisen valmentajan, jonka ohjauksessa hän selvittää vaihtoehtoisia polkuja työllistymiseen. Hän selvittää itsellensä sopivat koulutusvaihtoehdot, laatii itsellensä suunnitelman koulutukseen tai työhön hakeutumiseen sekä rahoituksen opiskelunsa ajalta

"Aura tarjoaa osallistujalle ryhmätapaamisissa mahdollisuuden keskusteluihin muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Sen kautta osallistuja voi saada uusia näkökulmia tilanteeseensa. Ryhmätapaamisissa on esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymiseen, opiskeluun valmistautumiseen tai työnhakuun liittyviä alustuksia", toteaa Taina Paananen.

Työnantajia haastetaan mukaan Aura-hankkeeseen

Syksyllä käynnistetään yrityksille, työnantajille ja yhteistyötoimijoille kohdistettu some-kampanja yli 50-vuotiaiden työllistymiseksi. Tavoitteena on tuoda esille onnistuneita uudelleentyöllistymisiä yli 50-vuotiaana ja yli 50-vuotiaan vahvuuksia työntekijänä. Kampanjaan kutsutaan mukaan työnantajia ja yhteistyötoimijoita.

Yhteistyössä Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa Aura järjestää brunssitilaisuuksia koskien yli 50-vuotiaita työelämässä ja työhyvinvointia. Ne on suunnattu yrityksille, työnantajille ja yhteistyötoimijoille.

"Aura-hankkeen kautta osaavat työnhakijat ja taitavia työntekijöitä kaipaavat työnantajat voivat kohdata. Yrityksille ja työnantajille Aura tarjoaa osaavia ja kokeneita ammattilaisia. Otamme Auran yritysverkostoon mukaan uusia yrityksiä ja työnantajia. Tervetuloa mukaan!" toivottaa Taina Paananen.

Sinä yli 50-vuotias, kiinnostaako? Ota yhteyttä!

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä joko projektipäällikkö Taina Paanaseen (taina.paananen@edupoli.fi), Vantaalla valmentaja Carina Welling-Tarnaan (Carina.welling-tarna@edupoli.fi) tai Espoossa valmentaja Johanna Holmikariin (johanna.holmikari@edupoli.fi) ja sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta, jossa yhdessä arvioidaan tarkemmin hankkeen soveltuvuutta.

 

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa 

Facebook: Uudenmaan TE-toimisto

Twitter: Työkkärin Molly-täti  ja EGR Uusimaa